Teraz: otwarte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

AKTUALNOŚCI BN

Standardy bibliograficzne 2011 - seminarium

Data publikacji:

14 listopada odbyło się w Bibliotece Narodowej seminarium „Standardy bibliograficzne 2011". Celem jego było zaprezentowanie środowisku bibliotekarskiemu aktualnych problemów standaryzacji opisu bibliograficznego, terminologii bibliograficznej i nowych standardów katalogowania oraz wprowadzenie w problematykę, która będzie przedmiotem konferencji towarzyszącej (satellite meeting) helsińskiemu kongresowi IFLA 2012, organizowanej pod hasłem „Bibliography in the digital age" przez dwie Sekcje IFLA: Bibliografii oraz Katalogowania. Gospodarzem konferencji będzie Biblioteka Narodowa.

Pracownicy Instytutu Bibliograficznego przedstawili siedem referatów poświeconych:

  • nowej edycji ISBD (Międzynarodowego Znormalizowanego Opisu Bibliograficznego),
  • problemom rozwoju formatu MARC21,
  • wytycznym IFLA dla bibliografii narodowych,
  • nowej normie opracowania bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych,
  • standardowi RDA (Resource Description and Access),
  • deklaracji Międzynarodowych Zasad Katalogowania (International Cataloging Principles)
  • współczesnej terminologii z zakresu bibliografii i katalogowania (prezentacja tworzonej w BN bazy Sternik)
  • oraz dwa komunikaty na temat stanu normalizacji z zakresu bibliografii i katalogowania oraz działalności Sekcji Bibliografii IFLA.

W seminarium wzięło udział 190 osób, reprezentujących biblioteki akademickie, naukowe, publiczne i pedagogiczne oraz pracownicy ośrodków akademickich.
Materiały z seminarium zostaną opublikowane przez Bibliotekę Narodową jako wydawnictwo elektroniczne, prezentacje są dostępne na podstronie „Normy, formaty, standardy"