Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Konferencja „Deskryptory Biblioteki Narodowej”

Biblioteka Narodowa
  1. Deskryptory /
  2. Goście specjalni

Goście specjalni

Vincent Boulet

szef pracowni KHW, Bibliothèque nationale de France, Sekretarz Rady VIAF

Vincent Boulet jest paleografem archiwistą, dyplomowanym bibliotekarzem (2007), posiada stopień doktora w zakresie historii średniowiecznej (2010). Jest bibliotekarzem w Bibliothèque nationale de France, koordynatorem naukowym ds. osobowych danych wzorcowych. Jest członkiem Komitetu Stałego Sekcji Bibliografii przy IFLA (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich). Przewodniczy Radzie VIAF (Wirtualna Międzynarodowa Kartoteka Haseł Wzorcowych).

Referat: Przekazywanie danych w sieci: Projekt data.bnf.fr

Aby zaistnieć nie tylko w Internecie, ale też wewnątrz sieci, w sposób który współgra z nowymi praktykami wyszukiwania, dane bibliograficzne muszą pojawić się na drodze użytkownika, a infrastruktura informacji musi umożliwiać danym powtórne ich użycie bez przesądzania o sposobie kolejnego wykorzystania.
Istniejące ustrukturyzowane dane oraz standardy opracowywania metadanych nie zdezaktualizowały się całkowicie, wręcz przeciwnie, stanowią obecnie dużą wartość. Korzystanie z sieciowych technologii semantycznych daje danym bibliograficznym nowe możliwości. Projekt data.bnf.fr jest tego przykładem.
Moje wystąpienie ma na celu zaprezentowanie celów oraz etapów projektu, narzędzi eksploracji i zestawiania danych, ontologii, wykorzystania katalogów i eksportu danych.

 

Theodore Fons

dyrektor wykonawczy, WorldCat, OCLC

Ted Fons kieruje strategią i nadzoruje wykonanie szeregu projektów związanych z usługami danych w OCLC: Zespół Kontroli Jakości zarządza jakością bazy danych katalogowych WorldCat. Grupa operacyjna koordynuje bieżącą synchronizację tysięcy katalogów bibliotecznych WorldCat, a także zarządza opracowaniem treści artykułów oraz migracją danych w Systemie Zarządzania WorldShare w OCLC. Zespół WorldCat, zarządzający bazą wiedzy, zajmuje się rozwojem i jakością licencjonowanych zasobów elektronicznych. Zespół ds. Platformy zapewnia zarządzanie oraz wsparcie techniczne rozwoju zestawu Interfejsu Programistycznego Aplikacji (API), które wspomagają udostępnianie zbiorów danych WorldCat bibliotekom i partnerom komercyjnym. Zespół ds. usług danych, z siedzibą w Holandii, zarządza produktem w globalnym systemie zarządzania metadanymi CBS oraz zapewnia wsparcie dla GGC, bibliotecznego ośrodka metadanych w Holandii. Ogólnie Zespół ds. usług danych zarządza Rejestrem WorldCat, infrastrukturą bazy danych WorldCat i wprowadza innowacje w dziedzinie eksploracji zbiorów danych WorldCat.

Jako dyrektor wykonawczy Ted wnosi swoje ponad dziesięcioletnie doświadczenie do działu zintegrowanych systemów bibliograficznych. Prezentował i publikował artykuły związane z zagadnieniami systemów bibliotecznych, m.in. systemu zarządzania zasobami elektronicznymi, czy standardów wymiany danych bibliograficznych w zintegrowanych systemach bibliotecznych. Uczestniczył w wielu działaniach związanych z opracowaniem standardów, m.in.: NISO/EDItEUR Joint Working Party on the Exchange of Serials Subscription Data oraz Inicjatywie NISO/ SUSHI (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative).

Zanim Ted dołączył do OCLC w 2008 r., był kierownikiem ds. produktu i dyrektorem działu obsługi klienta w firmie Innovative Interfaces. Wcześniej pracował w bibliotekach akademickich w działach gromadzenia, katalogowania i bibliografii. Ukończył studia bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Syracuse oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Marquette.

Referat: Strategie prezentowania danych bibliograficznych w Internecie oraz nowa generacja danych bibliograficznych

Biblioteki obecnie zdają sobie sprawę z potrzeby prezentowania swoich zbiorów w Internecie, poprawiania jakości danych i usprawniania systemu przepływu informacji bibliograficznej.

Świadomość ta rodzi potrzebę zakwestionowania dotychczasowych metod udostępniania danych w sieci oraz modeli zarządzania danymi bibliograficznymi.

Podczas tej sesji zostanie udzielona odpowiedź na szereg pytań dotyczących prezentowania zbiorów bibliotek w sieci oraz wyzwań związanych z zarządzaniem jakością danych:

  • Jakie ma znaczenie jakość danych w sieci?
  • Jaka jest strategia prezentowania danych w sieci?
  • Jaka jest strategia zarządzania jakością danych bibliograficznych?

W trakcie sesji zaproponowane zostaną rozwiązania i fakty wynikające z praktyki prezentowania zbiorów bibliotecznych w sieci i usprawniania przepływu informacji bibliograficznej. Zostanie też zaprezentowany sposób, w jaki można usprawnić aplikacje biblioteczne dzięki opracowaniu nowych modeli zarządzania danymi bibliograficznymi oraz formy współpracy między bibliotekami, dzięki którym można tworzyć i udoskonalać nową generację danych bibliograficznych.

 

Robert Jacobs

Innovative Interfaces Inc.

Robert Jacobs jest dyrektorem sprzedaży na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w firmie Innovative Interfaces. Wcześniej przez 15 lat pracował w wydawnictwie akademickim, gdzie zajmował się sprzedażą na rynkach europejskich.

Referat: Nowe rozwiązania w zintegrowanym systemie bibliotecznym – interfejsy programistyczne aplikacji (API), aplikacje komputerowe i rozwiązania mobilne.

Oprogramowanie dla bibliotek szybko się rozwija, co stwarza możliwość wykorzystania przez biblioteki nowych technologii w celu poprawy usług oferowanych użytkownikom. W mojej prezentacji omówię kilka nowych technologii dostępnych bibliotekom w ramach systemu bibliotecznego. Przedstawię również kilka nowych rozwiązań, które będą miały znaczący wpływ na biblioteki w ciągu najbliższych dwóch lat. Jak sugeruje tytuł, coraz większą rolę odgrywały będą interfejsy programistyczne aplikacji (API), aplikacje komputerowe oraz rozwiązania mobilne, jak również opracowanie nowych standardów i usprawniona interoperacyjność pomiędzy systemami wewnątrz danej instytucji.

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny