Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Konferencja „Deskryptory Biblioteki Narodowej”

Biblioteka Narodowa
  1. Deskryptory /
  2. Program konferencji

Program konferencji

Deskryptory Biblioteki Narodowej
Propozycja zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych
w dobie sieci semantycznej

20 kwietnia 2015

10:00-11:00
rejestracja, kawa, herbata

  • sesja 1 (prowadzenie: Tomasz Makowski, dyrektor BN)

11:00-11:45
Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej
Biblioteki w 2015 roku. Stan obecny, postulaty zmian, szanse i zagrożenia

11:45-12:30
Ted Fons, dyrektor wykonawczy, WorldCat, OCLC
Strategies for Exposing Library Data on the Web & The Next Generation of Library Data

12:30-13:15
Vincent Boulet, szef pracowni KHW, Bibliothèque nationale de France, Sekretarz Rady VIAF
Putting data forward on the Web: the data.bnf.fr project

13:15-14:00
obiad

  • sesja 2 (prowadzenie: Mikołaj Baliszewski, zastępca dyrektora BN ds. rozwoju)

14:00-14:30
Marta Cichoń, Zespół Bibliotekarza Systemowego BN
Katalogowanie oparte na encjach

14:30-15:00
Jarosław Pacek, kierownik Instytutu Bibliograficznego
Model FRBR, RDA i nowe pola w formacie MARC21 z grupy pól 3XX

15:00-16:00
Jakub Kalinowski, kierownik Pracowni Deskryptorów BN
Deskryptory Biblioteki Narodowej

16:00-16:30
Grażyna Federowicz, kierownik Korpusu Publikacji Polskich, członek Sekcji Bibliografii IFLA
Przyszłość kartotek formalnych i przedmiotowych. W stronę wspólnej bazy DBN

16:30-17:00
Marta Wojciechowska, Pracownia Deskryptorów BN
Fałszywa koordynacja w wyszukiwaniu fasetowym – mit czy rzeczywistość?

17:00-18:00
dyskusja

18:00
Rozmowy kuluarowe i poczęstunek

21 kwietnia 2015

  • sesja 3 (prowadzenie: Grażyna Federowicz, kierownik Korpusu Publikacji Polskich, członek Sekcji Bibliografii IFLA)

9:30-10:30
Robert Jacobs, Director for Northern Europe, Innovative Interfaces Inc.
New developments in ILS software - API's, Apps, Mobile

10:30-11:30
Kacper Trzaska, Pracownia Deskryptorów BN
Katalogowanie książek i artykułów z czasopism z użyciem Deskryptorów BN

11:30-12:00
Agata Pietrzak, kierownik Zakładu Zbiorów Ikonograficznych
Katalogowanie zbiorów ikonograficznych z użyciem Deskryptorów BN

12:00-12:30
dyskusja

12:30-12:45
przerwa kawowa

  • sesja 4 (prowadzenie: Anna Kałudzka, kierownik Pracowni Teorii i Organizacji Bibliografii)

12:45-13:00
Anna Kuklińska, Romualda Szura, kierownik Zakładu Zbiorów Kartograficznych
Katalogowanie map z użyciem Deskryptorów BN

13:00-13:15
Agnieszka Alberska, kierownik Zakładu Dokumentów Życia Społecznego
Katalogowanie druków ulotnych z użyciem Deskryptorów BN

13:15-13:30
Agnieszka Kraśnicka-Kisiel, kierownik Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych
Katalogowanie nagrań dźwiękowych i audiowizualnych z użyciem Deskryptorów BN

13:30-13:45
Mariola Nałęcz, kierownik Zakładu Zbiorów Muzycznych
Katalogowanie zbiorów muzycznych z użyciem Deskryptorów BN

13:45-14:00
dyskusja

14:00-15:00
obiad

  • sesja 5 (prowadzenie: Jarosław Pacek, kierownik Instytutu Bibliograficznego)

15:00-16:00
Zofia Żurawińska, Bibliotekarz Systemowy BN
Deskryptory BN w systemie bibliotecznym

16:00-16:20
Jolanta Hys, kierownik Pracowni UKD
UKD w Bibliotece Narodowej w kontekście współpracy z Konsorcjum UKD

16:20-16:40
Anna Marsula, Pracownia UKD
Tablice skrócone i wykazy działów UKD w Bibliotece Narodowej

16:40-17:00
Joanna Kwiatkowska, Pracownia UKD
Działalność metodyczna i informacyjna w Pracowni UKD w Bibliotece Narodowej

17:00-17:15
Renek Mendruń, Szymon Żuchowski, Sekretariat Naukowy BN
Klasyfikacja Książek Thema. Polska wersja międzynarodowego standardu rynku wydawniczego

17:15-17:30
Katarzyna Nakonieczna, Zespół ds. Znormalizowanych Numerów Wydawnictw ISBN i ISMN
Serwis e-ISBN. Nowe narzędzie dla wydawców i bibliotekarzy

17:30-18:00
Dyskusja, podsumowanie, zakończenie konferencji

 

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny