Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. Dla bibliotekarzy /
 2. NFS /
 3. Normalizacja /
 4. Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) jest krajową jednostką normalizacyjną i jednocześnie państwową budżetową jednostką organizacyjną. Działa na podstawie ustawy z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169 z 2002 r., poz. 1386 z późn. zm.), która zastąpiła ustawę z 3 kwietnia 1993 r.

Do najważniejszych zadań PKN należą:

 • określanie stanu i kierunków rozwoju normalizacji, organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
 • zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych,
 • reprezentowanie Polski w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych,
 • uczestnictwo w ich pracach oraz występowanie za granicą w sprawach dotyczących normalizacji,
 • inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych do realizacji zadań związanych z opracowywaniem dokumentów normalizacyjnych,
 • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z normalizacją.

Przy PKN działają komitety techniczne (KT), które są kolegialnymi ciałami powoływanymi do prowadzenia prac normalizacyjnych w przyporządkowanych im zakresach tematycznych.

 • Katalogi BN
 • Zapytaj bibliotekarza BN
 • Zasoby informacyjne online
 • Polona
 • Europeana
Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny