Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN

Konferencje

Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych

W ciągu ostatnich trzydziestu lat obserwujemy wzrastającą świadomość znaczenia fotografii dla narodzin nowoczesnej obrazowości i percepcji. Towarzyszy jej wzmożone zainteresowanie fotografią badaczy różnych dziedzin humanistycznych: historycznych (historii, historii sztuki, historii nauki, historii techniki), ale również etnografii, archeologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa czy filozofii. W końcu lat 90-tych narodziły się dziedziny wyspecjalizowane w badaniu obrazów, takie jak antropologia czy socjologia wizualna, interesujące się w dużej mierze obrazami fotograficznymi. Każda z tych dziedzin inaczej postrzega fotografię, inaczej odczytuje jej treści i znaczenie, kładąc nacisk na jej wartości estetyczne, dokumentacyjne lub symboliczne, jako nośnika pamięci. Ze względu na różne perspektywy badawcze dziedziny te rozwijają się równolegle i niezależnie od siebie, rzadko wchodząc w dialog lub dyskusję.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie rozległości i różnorodności dziedzin badawczych, w których fotografia pojawia się jako obiekt, problem lub narzędzie badawcze. Zderzając różne perspektywy i sposoby widzenia, chcielibyśmy stworzyć sytuację wzajemnej wymiany doświadczeń i umiejętności.

Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do Małgorzaty Grąbczewskiej e-mail: m.grabczewska@bn.org.pl

Program konferencji

Pobierz program konferencji w języku angielskim / Download program in english

Abstrakty referatów są dostępne po kliknięciu w tytył wystąpienia

Czwartek, 12 grudnia 2013 r.

8.00 – 8.30 rejestracja uczestników konferencji

8.30 – 8.40 przywitanie zebranych przez Dyrektora Biblioteki Narodowej dra Tomasza Makowskiego

8.40 – 9.00 Małgorzata Maria Grąbczewska (Biblioteka Narodowa), Historia fotografii jako nauka humanistyczna

Sesja I. Materialność fotografii

Moderator: Danuta Jackiewicz

9.00 – 9.20 Wojciech Walanus (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Sztuki), Fotografia w rękach historyka sztuki. Kilka przykładów ze zbiorów Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

9.20 – 9.40 Magdalena Wróblewska (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki, Kunsthistorisches Institut Florenz-Max-Planck-Institut), Fotografia i rzecz

9.40 – 10.00 Łukasz Gorczyca (Galeria Raster), Adam Mazur (Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie), Polska książka fotograficzna. Wstęp do alternatywnej historii medium

10.00 – 10.20 dyskusja

10.20 – 10.40 przerwa na kawę

Sesja II. Fotografia narzędziem badawczym

Moderator: Marianna Michałowska

10.40 – 11.00 Danuta Jackiewicz (Muzeum Narodowe w Warszawie), U źródeł fotografii jako narzędzia nowoczesnej humanistyki. Praktyka Karola Beyera.

11.00 – 11.20 Kamil Piskała (Uniwersytet Łódzki, Instytut Historii), Obrazy socjalizmu. Uwagi o możliwościach wykorzystania fotografii w badaniach nad międzywojennym polskim ruchem socjalistycznym

11.20 – 11.40 Agnieszka Kampka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Społecznych), „Czy kogoś rozpoznajecie?” czyli co stare zdjęcia mówią socjologowi dzisiaj

11.40 – 12.00 Roland Łukasiewcz (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych), Fotografia w analizie socjologicznej wykluczenia społecznego na przykładzie zróżnicowania kulturowego miast przygranicznych

12.00 – 12.20 Ewelina Mykicka (Uniwerystet Jagielloński, Wydział Polonistyki), Dom widzialny. Motywy wnętrza w najnowszej fotografii polskiej – przykłady

12.20 – 12.40 Agata Ciastoń (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kulturoznawstwa), Fotografia w filmie – spotkanie mediów

12.40 – 13.00 dyskusja

13.00 – 14.00 przerwa na lunch

Sesja III. W stronę metody

Moderator: Małgorzata Grąbczewska

14.00 – 14.20 Iwona Kurz (Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej), Fotografia: nowy obraz historii kultury polskiej

14.20 – 14.40 Katarzyna Bojarska (Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich), Fotografia a archiwum psychoanalityczne

14.40 – 15.00 Piotr Seweryn Rosół (Uniwersytet Warszawski, Instytut Literatury Polskiej), Fotografia przeciw interpretacji

15.00 – 15.20 Iwo Zmyślony (Uniwersytet Warszawski, Paris IV Sorbonne), Fałszywy obraz. Fotografia jako źródło złych nawyków percepcyjnych

15.20 – 15.40 Marta Koszowy (Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich), Miejsce słowa w fotografii, rola fotografii w literaturze.

15.40 – 16.00 przerwa na kawę

16.00 – 16.20 Izabela Poniatowska (Wyższa Szkoła Pedagogiczna), Literatura światłoczuła. O związkach fotografii z tekstem literackim

16.20 – 16.40 Krzysztof Żwirski (Uniwersytet Jagielloński, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji), Eurocentryzm w myśli Susan Sontag. Pytanie o uniwersalne znaczenie najważniejszej w historii książki poświęconej fotografii

16.40 – 17.00 Witold Kanicki (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Ujemne dokumenty: negatyw w historii nauki

17.00 – 17.20 Urszula Adamska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny ), Heurystyczne treści fotografii jako nośnika pamięci historycznej na podstawie prac artysty-fotografika przełomu XIX i XX wieku – Jana Bułhaka

17.20 – 17.40 dyskusja

17.40 – 18.00 Agnieszka Leszyńska (Biblioteka Narodowa) Prezentacja kolekcji fotografii w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona

Piątek, 13 grudnia 2013 r.

Sesja IV. Inspiracje i interpretacje

Moderator: Adam Mazur

8.30 – 8.50 Anastasia Nabokina (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Kultury), Fotografia tańca. Problemy i możliwości reprezentacji.

8.50 – 9.10 Marta Zdańkowska (Zamek Królewski w Warszawie), Oko w oko z modelem. Fotografia archiwalna jako narzędzie poznawcze w badaniach nad miejscem ludzkiego modela w warsztacie twórczym artysty drugiej poł. XIX i początku XX w.

9.10 – 9.30 Milena Woźniak (Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki) – Zastygły w czasie kolekcjoner i jego kolekcja. Rola fotografii w badaniach nad przedwojennymi kolekcjami

9.30 – 9.50 Michał Bolka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Historii Sztuki i Kultury), Fotografia a malarstwo nowej figuracji

9.50 – 10.10 Małgorzata Peroń (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Filologii Polskiej), W ciemni twojego wnętrza. Fascynacje fotografią w polskiej poezji i prozie najnowszej

10.10 – 10.30 Dobrawa Lisak-Gębala (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej), Fotoliteratura jako wyzwanie badawcze

10.30 – 10.50 przerwa na kawę

10.50 – 11.10 Cezary Zalewski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki), Fotografia – z fotografii. Obrazy podmiotowości w esejach fotograficznych Wojciecha Nowickiego i Andrzeja Stasiuka

11.10 – 11.30 Bogna Kietlińska (Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych), Joanna Kinowska (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki), Ikony fotograficzne. Pomiędzy odmiennymi perspektywami badawczymi

11.30 – 11.50 dyskusja

Sesja V. Dokument i archiwum

Moderator: Wojciech Walanus

11.50 – 12.10 Piotr Jamski, Ewa Manikowska (Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki), U źródeł polskiej historii sztuki: archiwum fotograficzne Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości

12.10 – 12.30 Anastazja Stelmach (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Historii Sztuki) Kolekcja fotografii dzieł sztuki Karola Lanckorońskiego

12.30 – 12.50 Hanna Rubinkowska-Anioł (Uniwersytet Warszawski, Katedra Języków i Kultur Afryki), Symbole władzy w Etiopii na fotografii: koronacja cesarza Hajle Syllasje I (1930)

12.50 – 13.10 Anna Maria Krajewska (Biblioteka Narodowa), Walka o niepodległość i granice w dokumentacji fotograficznej na przykładzie obrony Lwowa

13.10 – 13.30 dyskusja

13.30 – 14.30 przerwa na lunch

Sesja VI. Nowe horyzonty

Moderator: Katarzyna Bojarska

14.30 – 14.50 Krzysztof Pijarski (Akademia Filmowa w Łodzi), Co robimy z fotografiami? Fotografia jako technologia oraz wydarzenie

14.50 – 15.10 Rafał Zapłata (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Nauk Historycznych), Fotografia i obraz – wizualizacja przeszłości

15.10 – 15.30 Agnieszka Pajączkowska (Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej), Przestrzeń pomiędzy miejscami. Fotografia w relacji z badaniem historii Zagłady

15.30 – 15.50 Marianna Michałowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa), Metafora czy „materiał wizualny”? – fotografia dzisiaj

15.50 – 16.10 przerwa na kawę

16.10 – 16.30 Agnieszka Wanicka (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki), Fotografia i teatr. Miejsce fotografii w badaniach nad sztuką aktorską

16.30 – 16.50 Katarzyna K. Gorska (Ruhr-Universitat Bochum, Institut fur Medienwissenschaft), Przeznaczone dla matek, lekarzy i artystów. Fotografia w poradnikach z zakresu oświaty zdrowotnej przełomu XIX/XX w.

16.50 – 17.10 Monika Szewczyk (Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych), Fotografia w służbie mediów

17.10 – 18.00 dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny