Teraz: otwarte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

Start - Biblioteka Narodowa

Można zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać również w celach komercyjnych.
więcej o domenie publicznej >>

2,202,794

cyfrowych obiektów w Polonie

1,013,626

cyfrowych obiektów dostępnych on-line

1,223

opublikowanych w ciągu ostatnich 24 godzin

FAQ

  • Co muszę zrobić, aby móc skorzystać ze zbiorów Biblioteki?

   Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom w czytelniach– nie prowadzi wypożyczeń na zewnątrz/do domu. Dostęp do zbiorów mają osoby powyżej 13 roku życia. Aby móc skorzystać z czytelni trzeba mieć wyrobioną kartę biblioteczną. Imienna karta ze zdjęciem wydawana jest bezpłatnie na miejscu w bibliotece i jest ważna przez 10 lat. Zdjęcie wykonywane jest na miejscu. Dzięki tej karcie można zamawiać książki i mikrofilmy za pomocą katalogu komputerowego, bez wypisywania papierowych rewersów. Po wejściu do wybranej czytelni należy zdeponować kartę czytelnika u dyżurnego bibliotekarza.

  • Jak dojechać do Biblioteki Narodowej?

   Dojazd do gmachu głównego - al. Niepodległości 213

   • Metro: stacja Pole Mokotowskie
   • Autobusy: przystanek Biblioteka Narodowa
   • Tramwaje: przystanek Biblioteka Narodowa

   Dojazd do Pałacu Rzeczypospolitej (rękopisy i starodruki) - pl. Krasińskich 3/5

   • Metro: stacja Ratusz Arsenał
   • Autobusy: przystanek Pl. Krasińskich
   • Tramwaje: przystanek Metro Ratusz Arsenał
  • Jak uzyskać miejsce w czytelni?

   Po wybraniu odpowiedniej czytelni, należy zdeponować u dyżurujących w niej bibliotekarzy kartę czytelnika. Bibliotekarz wydaje plakietkę z numerem miejsca (w wypadku jej zgubienia czytelnik musi wnieść opłatę w wysokości 15 zł). Należy także zgłosić wnoszone własne książki i czasopisma.

   Czytelnik ma prawo:

   • uzyskać pomoc dyżurnego bibliotekarza w korzystaniu z dostępnych w czytelniach i Informatorium urządzeń (komputery, czytniki do mikrofilmów i mikrofisz, odtwarzacze dysków optycznych itd.),
   • korzystać z własnego sprzętu, np. komputera (powinno się to jednak odbywać za wiedzą i zgodą dyżurnego bibliotekarza w określonych warunkach i wyznaczonym miejscu),
   • korzystać z księgozbiorów podręcznych czytelń w wolnym dostępie,
   • zamówić materiały z magazynu i prosić o ich przechowanie według zasad przedstawionych na stronie: jak zamawiać materiały z magazynów,
   • zamówić skany, kserokopie lub fotokopie wybranych materiałów według obowiązującego regulaminu i cennika.

   Czytelnik jest zobowiązany do:

   • zajmowania miejsca zgodnie z numerem na przydzielonej plakietce,
   • troskliwego obchodzenia się z udostępnionymi materiałami (m.in. nie wolno podkreślać i kalkować, a także używać książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu),
   • przestrzegania zakazu wynoszenia udostępnionych materiałów,
   • wyciszenia telefonów komórkowych,
   • przestrzegania zakazu prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe,
   • przestrzegania instrukcji i zaleceń dyżurnego bibliotekarza.
  • Jak zarejestrować się w bibliotece?

   Gmach główny, al. Niepodległości 213, parter

   Punkt rejestracji znajduje się na parterze, w holu głównym między katalogiem alfabetycznym książek, a katalogami rzeczowymi.

   W punkcie rejestracji należy:

   • okazać dokument określony w regulaminie,
   • zapoznać się z Regulaminem korzystania z Biblioteki Narodowej
   • podpisać deklarację przestrzegania Regulaminu.

   Dyżurny bibliotekarz po przyjęciu deklaracji wydaje kartę czytelnika.

   W punkcie rejestracji (22) 608 23 36 przyjmowane są uwagi dotyczące usług Biblioteki. Na wpisy opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz adresem Biblioteka Narodowa odpowiada w ciągu 14 dni.

   Tutaj także można składać rewersy do Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

  • Jak uzyskać kartę czytelnika?

   W bibliotece wydawana jest bezpłatnie plastikowa karta czytelnika ważna przez 10 lat. Zdjęcie do karty wykonywane jest na miejscu. Dzięki tej karcie można zamawiać książki i mikrofilmy za pomocą katalogu komputerowego, bez wypisywania papierowych rewersów. Utratę karty czytelnika należy zgłosić niezwłocznie w punkcie rejestracji czytelników. Koszt duplikatu wynosi 10 zł.

  • Pierwsze kroki w Bibliotece Narodowej

   Po wejściu do Biblioteki Narodowej należy zostawić w szatni nie tylko wierzchnie okrycie, ale także plecaki, teczki i duże torby. Proszeni są o to zarówno czytelnicy, jak uczestnicy spotkań, konferencji, czy osoby zwiedzające wystawy. Biblioteka udostępnia w szatni plastikowe torby na drobiazgi, które czytelnik chce ze sobą wnieść na teren katalogów i czytelń. Użytkownik może także zabrać ze sobą własne książki czy czasopisma i własny laptop (ale wyłącznie bez zewnętrznego opakowania).

   W Bibliotece Narodowej obowiązuje:

   • zachowanie ciszy,
   • zakaz korzystania z telefonów komórkowych w czytelniach i katalogach,
   • zakaz wnoszenia na teren Czytelń, Pracowni Informacji Naukowej i Katalogów wszelkich posiłków i napojów (można je ew. zostawić w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach),
   • zakaz wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni, w której są udostępniane,
   • odnoszenie się do powierzonych materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, karty katalogowe etc.) z należnym szacunkiem.

   Szczegółowe przepisy porządkowe określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.

   Mając w pamięci powyższe zasady, należy udać się do punktu rejestracji.

OBSERWUJ NAS

YouTube

Instagram