Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej

Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie

Siedziba główna Biblioteki Narodowej ma być miejscem zachęcającym do odwiedzin, inspirującym, wpisującym się w oczekiwania współczesnego świata, warto więc by funkcjonowała w sposób przyjazny środowisku. W tym celu powstał projekt modernizacji energetycznej, który poprzez wdrożenie szeregu działań związanych m.in. z modyfikacją systemów docieplenia, wentylacji i oświetlenia, umożliwi obniżenie poziomu zużycia energii w budynkach Biblioteki oraz przyczyni się do zmniejszenia ilości emitowanych zanieczyszczeń. Efektem tych działań będzie poprawa jakości otaczającego powietrza. Oznacza to lepsze warunki korzystania z infrastruktury Biblioteki dla odwiedzających jak i pracowników, a w dalszej perspektywie również poprawę estetyki otoczenia oraz lepszy stan zdrowia okolicznej społeczności.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 9 550 418,22 zł, przy czym wkład Funduszy Europejskich zakładany jest na 3 454 332,58 zł. 

Aktualności 

Lipiec 2017

Podpisana umowa z wykonawcą na modernizację instalacji oświetleniowej.

W dniu 26 lipca 2017 r. podpisano pierwszą umowę w ramach zadania pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” dofinansowanego  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Zakres prac obejmuje wymianę instalacji oświetleniowej w toaletach budynku „A” wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne źródła światła typu LED oraz oświetlenie kierunkowe i ewakuacyjne.

Ponadto, w budynku „A”,  wykonany zostanie system sterowania oświetleniem w celu inteligentnego zarządzania energią. 

W ramach instalacji systemu zastosowane zostaną nowoczesne urządzenia służące optymalizacji zużycia energii elektrycznej, jak np.: czujniki natężenia oświetlenia (wyłączające oświetlenie wraz z osiągnięciem odpowiedniego poziomu oświetlenia naturalnego) , czujniki natężenia oświetlenia z funkcją czujników ruchu i obecności, urządzenia do przesyłania danych, panele sterujące, itp.

Zastosowanie systemu umożliwi obniżenie zużycia energii elektrycznej.


Zdjęcie z archiwum Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Grudzień 2016

Biblioteka Narodowa uzyskała fundusze na modernizację energetyczną budynków „A” przy al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Dzięki podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu Biblioteka Narodowa będzie mogła  przeprowadzić szereg prac budowlanych, unowocześniając system wentylacji w swojej głównej siedzibie. Celem inwestycji jest redukcja emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury Biblioteki Narodowej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Działania te wpisują się w ideę ochrony środowiska poprzez zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w infrastrukturze publicznej oraz poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.1 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Umowę podpisali Pani Grażyna Spiechowicz-Kristensen, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej i Pan Artur Szymon Michalski, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

___________

Zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości przy realizacji projektu 

Biblioteka Narodowa 2017