Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN

Rada Naukowa

Rada Naukowa Biblioteki Narodowej (2011-2017)

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk - dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej. Dotychczasowy członek Rady Naukowej BN. Profesor w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczący Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej, wiceprzewodniczący Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, członek Krajowej Rady Bibliotecznej, Rady Naukowej Biblioteki PAU-PAN w Krakowie, Rady Konsultacyjnej Fundacji Muzeum Książąt Czartoryskich,

Wiceprzewodniczący

 • prof. dr hab. Zofia Zielińska - profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dotychczasowy członek Rady Naukowej BN. Wieloletni kierownik Zakładu Historii Nowożytnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiceprzewodnicząca Rady Naukowej tego Instytutu. Jest autorką wielu źródłowych opracowań dotyczących Józefa Andrzeja i Andrzeja Stanisława Załuskich - założycieli Biblioteki Załuskich, której sukcesorką jest BN,

Członkowie

 • prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki - wiceprezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Dotychczasowy członek Rady Naukowej BN. Profesor zwyczajny w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wykładał na wielu prestiżowych uniwersytetach, w tym Harvarda oraz w Sztokholmie, Glasgow i St. Andrews. Był visiting professor na uniwersytecie w Uppsali. Jest laureatem wielu nagród, m.in. nagrody im. Kazimierza Wyki, Nagrody "Kultury" im. Z. Hertza, Nagrody Fundacji Kościelskich, Kwartalnika "Arka", Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego, Nagrody Fundacji Polcul,
 • dr Nikodem Bończa-Tomaszewski - dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego, historyk, członek Zespołu ds. Digitalizacji przy MKiDN,
 • prof. dr hab. Grażyna Borkowska - prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelna „Pamiętnika Literackiego", przewodnicząca jury Nagrody Literackiej Nike. Wybitna znawczyni literatury XIX-XX w., zajmuje się również teorią literatury, w tym szczególnie krytyką feministyczną,
 • prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa - profesor zwyczajny w Bibliotece Narodowej. Dotychczasowy członek Rady Naukowej BN. Wieloletnia kierowniczka Zakładu Starych Druków BN i profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Wybitna znawczyni starych druków i literatury staropolskiej,
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski - dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Przewodniczący Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2000-2009. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, historii myśli politycznej i prawnej, historii ustroju i prawa, prawa cywilnego, konstytucyjnego oraz teorii i filozofii prawa,
 • prof. dr hab. Jadwiga Kasperek-Woźniak - kierownik Zakładu Historii, Teorii i Metodyki Bibliografii w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, uznana autorka wielu opracowań z zakresu bibliologii, jest członkiem m.in. International Society for Knowledge Organisation i Rady Redakcyjnej czasopisma „Zagadnienia Informacji Naukowej",
 • dr hab. Jacek Kopciński - pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny miesięcznika „Teatr". Badacz literatury i kultury współczesnej, zwłaszcza teatru. Były pracownik Biblioteki Narodowej,
 • prof. dr hab. Jan Malicki - dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Dotychczasowy członek Rady Naukowej BN. Profesor w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, były przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej. Specjalizuje się w historii literatury staropolskiej,
 • prof. dr hab. Krzysztof Malinowski - profesor na Politechnice Warszawskiej. Wieloletni dyrektor Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej i były dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, wieloletni wicedyrektor NASK. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członkiem Rady Informatyki przy Prezesie Rady Ministrów. Jest członkiem Rady projektu POIG Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica.
 • dr Monika Mitera - zastępca dyrektora BN ds. naukowych. Doktor prawa, autorka lub współautorka publikacji z zakresu filozofii prawa, była kierownik Oddziału Spraw Pracowniczych Biblioteki Narodowej, członek Zespołu Krajowej Rady Bibliotecznej ds. nowelizacji rozporządzenia MKiDN dotyczącego kwalifikacji na stanowiskach bibliotekarskich, współautorka projektów nowelizacji rozporządzeń MKiDN dotyczących spraw bibliotecznych,
 • prof. dr hab. Daria Nałęcz - rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Dotychczasowy członek Rady Naukowej BN. Historyk, była Naczelna Dyrektor Archiwów Państwowych, członek High Level Expert Group (HLEG) on Digital Libraries,
 • mgr Andrzej Ociepa - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Członek Krajowej Rady Bibliotecznej,
 • dr Jarosław Pacek - adiunkt w Zakładzie Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Bibliotece Narodowej. Specjalizuje się w badaniu wpływu Internetu na organizację działalności informacyjnej, autor książki Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym,
 • dr hab. Maria Próchnicka - dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista w zakresie informacji naukowej, autorka ważnych opracowań o psychologicznych aspektach badań użytkowników,
 • prof. dr hab. Andrzej Rachuba - kierownik Pracowni Edytorstwa Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Prezes Towarzystwa Miłośników Historii, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego,
 • mgr Teresa Szymorowska - dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, członek Krajowej Rady Bibliotecznej, była przewodnicząca Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, były członek Zespołu ds. Digitalizacji przy MKiDN, autorka wielu ekspertyz dla instytucji krajowych i międzynarodowych z zakresu funkcjonowania bibliotek,
 • prof. dr hab. Marek Ziółkowski - profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotychczasowy członek Rady Naukowej BN. Wiceprzewodniczący Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego i były Wicemarszałek Senatu RP,
 • prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert - dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Bibliotekoznawstwa w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, uznana autorka wielu opracowań z zakresu bibliologii, przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego „Poradnika Bibliotekarza".
Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny