Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. O Bibliotece Narodowej /
 2. Struktura /
 3. Biura /
 4. Biuro Finansowo-Księgowe

Biuro Finansowo-Księgowe

Główny Księgowy

Beata Szczygieł
tel. (22) 608 22 30
fax (22) 608 28 08
e-mail: b.szczygiel@bn.org.pl

Zastępca Głównego Księgowego, kierownik Biura

Bogumiła Bańska
tel. (22) 608 22 31
e-mail: b.banska@bn.org.pl

Zastępca kierownika

Małgorzata Maciejewska

Biuro prowadzi obsługę finansowo-księgową Biblioteki Narodowej.

Zakres działania

 • Prowadzenie rachunkowości Biblioteki Narodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie wymaganym Ustawą o rachunkowości
 • Przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego na podstawie informacji dostarczanych przez Biuro Planowania i Zamówień Publicznych
 • Prowadzenie sprawozdawczości dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie gospodarki finansowej Biblioteki Narodowej
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, cła, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych zobowiązań publicznoprawnych
 • Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej wymaganej obowiązującymi przepisami prawa oraz sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie gospodarki finansowej Biblioteki Narodowej
 • Kontrola zawieranych w imieniu Biblioteki Narodowej umów pod względem zgodności z planem rzeczowo-finansowym oraz obowiązującymi przepisami podatkowymi
 • Prowadzenie rejestru umów zawieranych w imieniu Biblioteki Narodowej, z wyłączeniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby zarządcze
 • Wystawianie faktur VAT, faktur VAT korygujących oraz not księgowych dokumentujących sprzedaż, za wyjątkiem faktur za udostępnianie sal konferencyjnych i pokoi hotelowych
Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny