Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. O Bibliotece Narodowej /
 2. Struktura /
 3. Instytuty /
 4. Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych

Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych

Kierownik

Bogdan Filip Zerek
tel. (22) 608 27 70
e-mail: b.zerek@bn.org.pl 

Zastępca Kierownika

Jerzy Manikowski
tel. (22) 608 2912
e-mail: j.manikowski@bn.org.pl

 

Zakres działania

 • Prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i metodyczno-instrukcyjnych w zakresie konserwacji zbiorów bibliotecznych
 • Nadzór konserwatorski nad zbiorami przechowywanymi w BN
 • Prowadzenie konserwacji zbiorów przechowywanych w BN
 • Kontrola warunków przechowywania zbiorów w BN
 • Współpraca z komórkami BN przechowującymi zbiory w ramach profilaktyki i ochrony zbiorów
 • Typowanie właściwych metod i środków w zakresie konserwacji i profilaktyki zbiorów
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami prowadzącymi badania z zakresu konserwacji zbiorów bibliotecznych
 • Opracowanie zaleceń i norm dotyczących konserwacji zbiorów bibliotecznych oraz upowszechnianie standardów dokumentacji konserwatorskiej
 • Opracowanie, inicjowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów
 • Upowszechnianie wyników badań naukowych i prac konserwatorskich w szczególności w postaci recenzowanych monografii i tomów zbiorowych oraz artykułów w recenzowanych tomach zbiorowych i w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym lub światowym
 • Przygotowywanie ekspertyz i innych opracowań na potrzeby Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych organów administracji publicznej i instytucji

W skład Instytutu wchodzą

 • Pracownia Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych
 • Pracownia Konserwacji Masowej Arkuszy
 • Pracownia Konserwacji Masowej Książek
 • Laboratorium Konserwatorskie Zbiorów Bibliotecznych
 • Introligatornia Specjalistyczna
Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny