Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Skocz do treści

Katalogi BN

Pracownia Badań Czytelnictwa

Kierownik Pracowni

dr Roman Chymkowski
tel. (22) 608 25 11
e-mail: zaczyt@bn.org.pl

Tematyka badawcza

Pracownia prowadzi badania kultury czytelniczej w Polsce rozumianej jako całokształt powiązanych ze sobą zjawisk wyznaczających miejsce książki i lektury w szerzej pojętej kulturze wspólczesnej. Interesuje nas to, w jaki sposób społeczny zasięg książki zmienia się w czasie, jak różnicuje się w skali całej populacji oraz jak zmiany struktury społecznej w ostatnich dziesięcioleciach i pojawienie się nowych technologii komunikacyjnych wpływają na formy i znaczenia doświadczeń lekturowych.

Celom tym służy:

 • systematyczne publikowanie wyników badań społecznego zasięgu książki (czytania i kupowania) prowadzonych co dwa lata na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej;
 • badanie stanu czytelnictwa środowisk o kluczowym znaczeniu dla kultury czytelniczej zarówno obecnie, jak i w przyszłości, m.in. gimnazjalistów, licealistów, mieszkańców wsi;
 • dokumentowanie zjawisk i procesów oddziałujących na zachowania czytelników i nabywców, zwłaszcza dotyczących dostępu do książek oraz roli szkoły i wybranych instytucji kultury symbolicznej w ich upowszechnianiu;
 • przygotowywanie doraźnych diagnoz i ekspertyz.

W szczególności w Pracowni prowadzi się badania:

 • społecznego zasięgu książki (czytania i kupowania), prowadzone co dwa lata na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej;
 • czytelnictwa młodzieży;
 • organizacji zakupu nowości (książek, dokumentów audiowizualnych i elektronicznych) i ich wykorzystania w bibliotekach publicznych;
 • księgozbiorów dla dzieci i młodzieży w wiejskich bibliotekach publicznych;
 • czytelnictwa literatury pięknej w perspektywie rozwoju psychicznego młodzieży w wieku dojrzewania;
 • roli piśmienności w społeczeństwie opartym na wiedzy;
 • społecznej definicji książki u progu cyfryzacji;
 • lokalnej twórczości poetyckiej jako składnika współczesnej kultury literackiej w Polsce;
 • uczestnictwa w kulturze druku w kontekście funkcjonowania Internetu.

Większość prac Pracowni publikowana jest w wydawanej przez Bibliotekę Narodową serii Z Badań nad Czytelnictwem.

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej...