Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN

Małgorzata Rowicka

dr Małgorzata Rowicka

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1985), doktor nauk humanistycznych w dziedzinie „bibliologia i informatologia”, specjalność „historia książki” (stopień uzyskany na podstawie rozprawy Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Adama Mickiewicza w okresie zaborów, obronionej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 2012 r.). Od 1985 r. asystent w IKiCZ (od 1987 r. w Zakładzie Badania Historii Czytelnictwa, a następnie Pracowni Badania Historii Czytelnictwa). W latach 1987–1996 wykładowca przedmiotów „Literatura piękna” i „Literatura współczesna” w Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy.

Realizowany temat badawczy: Wydawnicze oraz cenzuralne losy twórczości Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego w okresie zaborów

Kontynuacja programu badawczego zmierzającego do opisania obecności w obiegu czytelniczym w okresie zaborów dzieł wielkich romantyków polskich. Podsumowaniem pierwszego etapu badań było obszerne opracowanie poświęcone Adamowi Mickiewiczowi. Etap drugi poświęcony jest Juliuszowi Słowackiemu i Zygmuntowi Krasińskiemu. Aby zapewnić porównywalność informacji, zakres i struktura problemowa projektu są takie same jak wcześniej:

1. badanie dziejów polskojęzycznych edycji dorobku poetów

  • opis roli poszczególnych ośrodków wydawniczych i konkretnych firm (w zaborze rosyjskim i w Cesarstwie, w prowincjach austriackich, prowincjach pruskich oraz za granicą) w udostępnianiu ich twórczości,
  • pokazanie zmian w czasie (liczbowy rozwój oferty oraz zmieniający się udział w owej ofercie oficyn z wymienionych obszarów),

2. ustalenie ówczesnego wydawniczo-księgarskiego kanonu tekstów obu poetów,

3. analiza zmian w polityce cenzurowania poszczególnych dzieł, zarówno opublikowanych w zaborze rosyjskim, jak i importowanych.

Efektem analiz będzie pokazanie zróżnicowanego dostępu mieszkańców różnych ziem polskich do dorobku poetów z uwzględnieniem podstawowych cezur chronologicznych.

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny