Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN

Maria Magdalena Przeciszewska

dr Maria Magdalena Przeciszewska

e-mail: m.przeciszewska@gmail.com

Absolwentka studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim (2007). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskała w IH UW w 2014 r. na podstawie pracy Dyskusje o rosyjskiej polityce liberalnej. Środowisko partii Konstytucyjno-demokratycznej 1905-1914, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Kizwaltera (praca ta została przez Radę Wydziału Historycznego UW zgłoszona do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). W latach 2009-2012 pracowała jako koordynatorka projektu wydawniczego Alma Mater Varsoviensis, którego celem było przygotowanie publikacji ukazujących historię i dorobek Uniwersytetu Warszawskiego w okresie dwustu lat jego istnienia (1816-2016). Podczas studiów magisterskich i doktoranckich była stypendystką Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. Łomonosowa (MGU), Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego (RGGU) w Moskwie oraz uniwersytetu w Nancy (Francja). Od 2014 roku zatrudniona w Bibliotece Narodowej.

Realizowany temat: Książka rosyjska jako narzędzie w służbie oficjalnej rosyjskości w Królestwie polskim w okresie 1864-1914.

Celem projektu jest zbadanie rosyjskiego piśmiennictwa i praktyk czytelniczych (zarówno dobrowolnych, jak i przymusowych) wśród polskich i rosyjskich czytelników Królestwa Polskiego. Wymaga zatem opisania, z jednej strony „infrastruktury” rosyjskiej książki (bibliotek, czytelni publicznych i prywatnych, księgarni i redakcji czasopism), z drugiej zaś jej obiegu i sposobów, w jakie była ona czytelnikowi narzucana (przede wszystkim poprzez szkoły państwowe wszystkich poziomów). Badania te wpisują się więc w studia nad rosyjskim imperium i rosyjskim nacjonalizmem.

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny