Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN

Martyna Deszczyńska

dr hab. Martyna Deszczyńska

tel. 22 608 22 55
e-mail: m.deszczynska@bn.org.pl

Absolwentka studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim (1992) i Podyplomowego Studium Religioznawstwa przy Instytucie Filozofii i Socjologii UW (1993). 1993-2002 r. asystent, a 2001-2013 r. adiunkt w Zakładzie XIX w. Instytutu Historycznego UW. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskała w IH UW w 2001 r. na podstawie pracy pt. „Refleksja historyczna lat 1795-1830 o religii i Kościele w dziejach Polski”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Grochulskiej. W latach 1994-1996 nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym nr 60 w Podkowie Leśnej; od 2003 wykładowca historii, archiwistyki oraz nauk pomocniczych historii w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie; od 2013 r. zatrudniona w Bibliotece Narodowej. W 2014 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Polskie kontroświecenie” w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wchodzi w skład Rady Fundacji Naukowej Przyjaciół Instytutu Historycznego UW „Klio” i Kapituły Nagrody Książki Historycznej im. prof. Jerzego Skowronka. Wyróżniona w konkursie na scenariusz wystawy stałej Muzeum Ostrowa Tumskiego w Poznaniu (2010) oraz nagrodą Magazynu Literackiego „Książki” za syntezę popularnonaukową Naród bez państwa. Czas zaborów (2013).

Zajmuje się dziejami piśmiennictwa i czytelnictwa polskiego od końca XVIII do początku XX w., zwłaszcza historią oddziaływania książki i postrzegania jej roli w kulturze polskiej XIX stulecia. Realizowany temat: „Książka naukowa w polskiej kulturze intelektualnej od późnego oświecenia na do lat 60. XIX w.” dotyczy kwestii miejsca publikacji książkowych o charakterze naukowym z różnych dziedzin humanistyki i znaczenia tychże w życiu elit intelektualnych doby porozbiorowej oraz tworzeniu „warsztatu” typowego intelektualisty. Przedmiotem badania będzie próba ujęć definicji publikacji naukowych, ich kanonu i inspiracji czytelniczych w tym zakresie. W planowanym badaniu zostanie uwzględniona problematyka znaczenia i oddziaływania wybranych publikacji typu naukowego (autorstwa twórców obcych i rodzimych). Zakres chronologiczny prezentowanego zagadnienia obejmuje późne oświecenie na ziemiach polskich czyli od schyłku XVIII w. aż po lata 60. XIX stulecia, kiedy to słabnie popularność dzieł oświecenia, ale pozostaje po nich suma dyrektyw metodologicznych w umysłowości ludzi epoki. Temat będzie realizowany w kilku etapach. Podstawę źródłową stanowić będą: korespondencja, pamiętniki, wspomnienia, katalogi księgarskie, prasa codzienna i periodyczna, dokumenty życia społecznego oraz źródła archiwalne.

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny