Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. O Bibliotece Narodowej /
 2. Struktura /
 3. Samodzielne stanowiska /
 4. Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Alfred Kabata

tel.: (22) 608 29 03

Zakres działania:

 • Sprawowanie kontroli instytucjonalnej w odniesieniu do wszystkich komórek organizacyjnych BN na podstawie pisemnych upoważnień Dyrektora lub właściwego zastępcy
 • Badanie zgodności działania kontrolowanej komórki z przepisami prawa
 • Badanie i ocena działalności poszczególnych komórek organizacyjnych BN w zakresie celowości, gospodarności, rzetelności i legalności działania oraz sprawności organizacyjnej
 • Przeprowadzanie kontroli planowych zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli
 • Przeprowadzanie kontroli doraźnych i sprawdzających zleconych przez Dyrektora lub upoważnionego przez niego zastępcę dyrektora
 • Opracowywanie pisemnych wyników przeprowadzonej kontroli, w tym sporządzanie protokołu bądź sprawozdania pokontrolnego, opracowywanie oceny i wniosków pokontrolnych, przygotowywanie projektu wystąpienia pokontrolnego
 • Dostarczanie dyrekcji BN informacji związanych z zarządzaniem oraz funkcjonowaniem komórek organizacyjnych uzyskiwanych na podstawie przeprowadzonych kontroli
 • Współdziałanie z audytorem wewnętrznym w zakresie wymiany informacji i unikania dublowania wysiłków i kosztów poświęconych na rutynowe etapy pracy dotyczącej kontroli.
Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny