Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. O Bibliotece Narodowej /
 2. Struktura /
 3. Zakłady /
 4. Zakład Administracyjno-Gospodarczy

Zakład Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik

Katarzyna Ostenda
tel. (22) 608 29 77
fax   (22) 608 29 71
e-mail: administracja@bn.org.pl

Zakres działania

 1. Zapewnienie pożądanego stanu i warunków użytkowania pomieszczeń biurowych oraz ogólnego przeznaczenia
 2. Utrzymanie porządku i czystości
 3. Prowadzenie spraw związanych z obsługą gastronomiczną realizowaną na podstawie umów z firmami zewnętrznymi
 4. Prowadzenie spraw związanych z usługami świadczonymi na rzecz BN w zakresie:
  • obsługi prawnej BN
  • obsługi medycznej pracowników
  • serwisu centrali telefonicznych i aparatów telefonicznych
  • korzystania z telefonów stacjonarnych i komórkowych
  • wywozu nieczystości
  • dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń
  • serwisu urządzeń: kserokopiarek, czytników, dystrybutorów wody
 5. Współpraca z komórkami BN w zakresie organizacji wystaw, spotkań, konferencji. Obsługa multimedialna sal konferencyjnych i spotkań organizowanych przez BN
 6. Prowadzenie ewidencji składników majątku będących środkami trwałymi z wyłączeniem sprzętu komputerowego. Koordynowanie spraw dot. przemieszczenia lub likwidacji składników majątkowych.
 7. Prowadzenie gospodarki lokalowej BN
 8. Odpłatne udostępnianie pomieszczeń, sal konferencyjnych i innych składników majątkowych
 9. Wystawianie faktur z tytułu należności dla BN wynikających z zawartych umów najmu sal konferencyjnych
 10. Sporządzanie planów zamówień publicznych na zakup wyposażenia i materiałów, o których mowa w pkt. 11 i 12 oraz na zakup usług, o których mowa w pkt. 5. Przygotowywanie dokumentów koniecznych do wszczęcia postępowania o udzielenie tych zamówień, współpraca z OPiZP w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych
 11. Realizacja wniosków komórek organizacyjnych BN na zakup wyposażenia: mebli, kserokopiarek, sprzętu AGD, sprzętu multimedialnego, telefonów, rolet itp.
 12. Realizacja wniosków komórek organizacyjnych BN na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek
 13. Realizacja zaakceptowanych wniosków komórek organizacyjnych BN na zakup pozostałego wyposażenia i materiałów
 14. Prowadzenie magazynów gospodarczych
 15. Obsługa centrali telefonicznej
 16. Obsługa transportowa
 17. Obsługa szatni
 18. Zbiórka i belowanie makulatury, zbiórka i wywóz materiałów zbędnych i złomu
 19. Rozładunek i załadunek samochodów
 20. Przygotowywanie tablic informacyjnych na terenie BN
Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny