Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. O Bibliotece Narodowej /
 2. Struktura /
 3. Zakłady /
 4. Zakład Starych Druków

Zakład Starych Druków

Kierownik

dr Bartłomiej Czarski

tel. (22) 531 02 48
e-mail: b.czarski@bn.org.pl 

Zakres działania:

 • Gromadzenie starych druków:
  • planowanie i prowadzenie polityki gromadzenia,
  • udział w pracach Komisji Zakupu Materiałów Bibliotecznych,
  • współpraca z innymi bibliotekami w zakresie gromadzenia.
 • Opracowywanie zbiorów:
  • prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
  • prowadzenie kartkowych katalogów alfabetycznych,
  • prowadzenie kartotek pomocniczych,
  • prowadzenie baz danych w systemie MAK,
  • wprowadzanie opisów bibliograficznych do katalogów BN.
 • Współpraca z Instytutem Bibliograficznym w zakresie opisu bibliograficznego, tworzenia haseł wzorcowych formalnych i przedmiotowych.
 • Przechowywanie, zabezpieczanie i ochrona zbiorów:
  • prowadzenie magazynu starych druków,
  • kontrola stanu zachowania zbiorów,
  • typowanie i przekazywanie starych druków do dezynfekcji, konserwacji, mikrofilmowania i digitalizacji,
  • udział w pracach Komisji Opieki nad Skarbcem,
  • prowadzenie ewidencji najcenniejszych starych druków w celu ich zabezpieczenia na wypadek szczególnych zagrożeń.
 • Udostępnianie zbiorów:
  • wydawanie zbiorów do Czytelni Rękopisów i Starodruków,
  • wypożyczanie zbiorów na wystawy.
 • Tworzenie warsztatu badawczego w zakresie starych druków i historii dawnej książki:
  • prowadzenie księgozbioru podręcznego w zakresie starych druków,
  • gromadzenie podobizn starych druków,
  • prowadzenie katalogów centralnych w zakresie inkunabułów, poloników z XVI w., poloników z XVII-XVIII w., druków obcych z XVI-XVIII w., czasopism z XVII-XVIII w., druków cyrylickich,
  • prowadzenie kartoteki poloników z XVII-XVIII w., nieznanych Estreicherowi,
  • rejestrowanie XV-XVIII-wiecznych poloników przechowywanych w kraju i za granicą oraz druków obcych przechowywanych w kraju.
 • Wydawanie opinii w sprawie wywozu starych druków za granicę.
 • Prace naukowe, działalność dydaktyczna i popularyzatorska:
  • prowadzenie prac naukowych nad historią dawnej książki i bibliotek,
  • działalność metodyczna i rzeczowa w zakresie starych druków dla bibliotek
  • naukowych,
  • prowadzenie wykładów, praktyk studenckich, staży krajowych i zagranicznych,
  • opracowanie, inicjowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących starych druków,
  • konsultacje, ekspertyzy, udzielanie odpowiedzi na kwerendy pisemne i ustne,
  • udział w pokazach okolicznościowych i szkoleniowych.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki Narodowej w zakresie działalności Zakładu.
 • Współpraca międzynarodowa w zakresie starych druków:
  • udział w przygotowywaniu bibliografii międzynarodowych i międzynarodowych centralnych katalogów starych druków,
  • współpraca przy opracowaniu zbiorów.
Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny