Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
 1. O Bibliotece Narodowej /
 2. Struktura /
 3. Zakłady /
 4. Zakład Zbiorów Muzycznych

Zakład Zbiorów Muzycznych

Kierownik

Mariola Nałęcz
tel. (22) 608 26 55
e-mail: m.nalecz@bn.org.pl
e-mail: zzmuz@bn.org.pl

Zastępca kierownika

Włodzimierz Pigła
tel. (22) 608 23 92
e-mail: w.pigla@bn.org.pl

Pracownicy

Sonia Rzepka – młodszy bibliotekarz, pok.1000
tel. (22) 608 23 90
e-mail:  s.rzepka@bn.org.pl

Paula Betscher – starszy bibliotekarz, pok. 1156
tel. (22) 608 26 56
e-mail: p.betscher@bn.org.pl

Janina Brzozowska – magazynier biblioteczny, pok. 1001b
tel. (22) 608 23 92, (22) 608 23 89 
e-mail: ja.brzozowska@bn.org.pl

Barbara Wilczyńska – magazynier biblioteczny, pok. 1001b
tel. (22) 608 23 92, (22) 608 23 89 
e-mail: b.wilczynska@bn.org.pl 

Zakres działania

 • Gromadzenie, archiwizowanie, ochrona i zabezpieczanie zbiorów muzycznych (rękopisów muz., starych i druków muzycznych 19-21 w. )
 • Prowadzenie księgozbioru podręcznego
 • Opracowanie zbiorów muzycznych Biblioteki Narodowej (druków, starych druków i rękopisów muzycznych)
 • Opracowanie druków muzycznych do bibliografii narodowej
 • Opracowanie muzykaliów z innych bibliotek w ramach centralnego katalogu RISM
 • Opracowanie naukowe zbiorów muzycznych Biblioteki Narodowej
 • Opracowanie muzykaliów spoza Biblioteki Narodowej w ramach prac archiwizacyjnych
 • Działalność naukowa i informacyjna
 • Prowadzenie kartotek i katalogów
 • Opracowanie haseł przedmiotowych dla druków i rękopisów muzycznych
 • Prowadzenie działalności informacyjnej oraz instrukcyjno-metodycznej w zakresie opracowania muzykaliów
 • Upowszechnianie badań naukowych oraz udzielanie konsultacji w dziedzinach objętych tematyką badawczą prowadzoną w Zakładzie
 • Uczestniczenie w ogólnokrajowych i międzynarodowych pracach naukowych
 • Opracowywanie publikacji naukowych, metodycznych i dokumentacyjnych
 • Udział w pracach normalizacyjnych
 • Konsultacje w zakresie udzielania pozwoleń na wywóz muzykaliów za granicę
 • Prowadzenie Czytelni Muzycznej
 • Udostępnianie druków, st. druków i rękopisów muzycznych oraz księgozbioru podręcznego
 • Współpraca z instytucjami kultury w kraju i za granicą w zakresie: udostępniania zbiorów, wymiany wydawnictw, wymiany informacji, wymiany doświadczeń
 • Udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą
 • Współpraca z innymi komórkami Biblioteki Narodowej w zakresie spraw dotyczących piśmiennictwa muzycznego

Informacje o Czytelni Muzycznej

Serwis POLONA umożliwia korzystanie z cyfrowych zbiorów muzycznych Biblioteki Narodowej

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny