Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Omnis

 1. Omnis /
 2. FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania 

1. Czym będzie „E-usługa OMNIS”?

Projekt „E-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce.

2. Jakie usługi wejdą w skład „E-usługi OMNIS”?

„E-usługa OMNIS” będzie składał się z 4 odrębnych i zintegrowanych e-usług:

 • Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS – multiwyszukiwarka pozwalająca przeszukać zasoby polskich bibliotek i innych instytucji kultury z jednego miejsca, usługa umożliwiać będzie także pełnotekstowe przeszukiwanie treści książek, czasopism i artykułów;
 • Repozytorium wydawnicze e-ISBN – usługa dedykowana dla wydawców, która umożliwi zbudowanie i udostępnienie jednolitej bazy danych dotyczącej rynku wydawniczego oraz wymianę metadanych o publikacjach planowanych, publikacjach dostępnych na rynku księgarskim oraz tych, których nakłady zostały wyczerpane;
 • Polona w Chmurze dla bibliotek – serwis umożliwiający bibliotekom bezinwestycyjne założenie biblioteki cyfrowej i przechowywanie zbiorów cyfrowych w repozytorium Biblioteki Narodowej oraz na tworzenie, zarządzanie i publikowanie kolekcji cyfrowych w Polonie z zachowaniem tożsamości;
 • Polona w Chmurze dla naukowców – pozwoli na publikowanie własnych tekstów naukowych w Polonie (Polona Scholar) i rozpowszechnianie wyników badań w dowolnym momencie oraz umożliwi komunikację zespołów badawczych.

3. Jakie są cele „E-usługi OMNIS”?

Głównym celem projektu jest utworzenie opartych na potencjale technologii cyfrowych nowych oraz poprawa jakości już istniejących e-usług publicznych, które w sposób przyjazny użytkownikom znacząco poprawią dostęp do zasobów polskiego piśmiennictwa zgromadzonych w Bibliotece Narodowej i bibliotekach w całym kraju, do publikacji przygotowywanych do rozpowszechnienia przez wydawców, a także wyników prac naukowych.

4. Kiedy uruchomiona zostanie „E-usługa OMNIS”?

Przewidywany okres zakończenia prac to 31 lipca 2019 roku. Uruchomienie „E-sługi OMNIS” planowane jest na koniec trzeciego kwartału 2019 roku.

5. Kto będzie mógł przystąpić do „E-usługi OMNIS”?

Do „E-usługi OMNIS” będą mogły przystąpić wszystkie podmioty instytucjonalne, przedsiębiorcy i wydawcy (zwane dalej instytucjami partnerskimi), w tym:

 • instytucje kultury;
 • instytucje nauki;
 • biblioteki: publiczne, pedagogiczne, szkolne, naukowe, fachowe, towarzystw naukowych, kościelne i zakonne, ośrodków informacji naukowej;
 • muzea i archiwa;
 • przedsiębiorcy: wydawnictwa, hurtownie, księgarnie, antykwariusze, sklepy internetowe mające w swej ofercie książki, biura reklamy.

6. Do kogo kierowana będzie „E-usługa OMNIS”?

Odbiorcami ostatecznymi „E-usługi OMNIS” będą użytkownicy indywidualni – w tym:

 • uczniowie;
 • studenci uczelni wyższych;
 • pracownicy instytucji naukowych;
 • nauczyciele akademiccy;
 • nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkół dla dorosłych;
 • bibliotekarze i specjaliści z zakresu informacji naukowej;
 • inni użytkownicy bibliotek.

7. Czy e-usługi w ramach OMNIS będą bezpłatne?

Wszystkie usługi w ramach „E-usługi” OMNIS będą świadczone bezpłatnie dla każdej instytucji partnerskiej i użytkowników indywidualnych.

8. Czy „E-usługa OMNIS” będzie dostępna na urządzeniach mobilnych?

Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS będzie dostępna z komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych.

9. Jakie zbiory będę udostępniane w „E-usłudze OMNIS”?

W „E-usłudze OMNIS” dostępne będą zbiorach z księgozbioru Biblioteki Narodowej oraz instytucji partnerskich. Dodatkowo udostępnione zostaną zbiory cyfrowe z Polony – Cyfrowej Biblioteki Narodowej oraz ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych.

10. Czy zbiory udostępniane w ramach „E-usługi OMNIS” będą dostępne w wersji elektronicznej?

Użytkownicy w ramach „E-usługi OMNIS” będą mieli natychmiastowy dostęp online do cyfrowych wersji publikacji z domeny publicznej, będących w otwartym dostępie lub pozyskanych w oparciu o licencje niewyłączne.

11. Czy będzie możliwy dostęp do zbiorów w wersji elektronicznej chronionych prawem autorskim?

Dostęp do publikacji chronionych prawem autorskim będzie możliwy za pośrednictwem systemu ACADEMICA - Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z terminalu znajdującego się w najbliższej lokalizacji instytucji partnerskiej tj. biblioteki.

Biblioteka Narodowa 2017