Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Omnis

  1. Omnis /
  2. O projekcie

O projekcie

Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. Głównym narzędziem będzie multiwyszukiwarka OMNIS pozwalająca przeszukać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce z jednego miejsca. Omnis to także serwis eISBN pozwalający na obsługę przydzielania numerów ISBN dla wydawnictw wraz z bezpłatnym repozytorium wydawniczym,  Polona dla bibliotek pozwalające bibliotekom na bezinwestycyjne założenie biblioteki cyfrowej i prowadzenie katalogu oraz Polona dla naukowców służąca wsparciem procesu badawczego z możliwością rozpowszechniania wyników badań w dowolnym momencie.

Głównymi odbiorcami dla e-usługi Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS będą przede wszystkim użytkownicy indywidualni (uczniowie, studenci uczelni wyższych, pracownicy instytucji naukowych, nauczyciele, także bibliotekarze), którzy dzięki usłudze uzyskają możliwość przeszukiwania katalogów bibliotek z całej Polski w celu znalezienia poszukiwanej książki, czasopisma, artykułu z czasopisma, mapy, grafiki, fotografii, druku ulotnego, rękopisu lub innego typu dokumentu bibliotecznego oraz inwentarzy wybranych archiwów i muzeów. Wyszukiwarka umożliwi ponadto przeszukiwanie pełnotekstowe treści książek, czasopism oraz artykułów w postaci cyfrowej.

e-usługa Repozytorium wydawnicze jest przeznaczona dla wydawnictw, które uzyskają możliwość archiwizacji w repozytorium cyfrowym Biblioteki Narodowej elektronicznych wersji publikacji przekazywanych dotąd w postaci papierowej w ramach egzemplarza obowiązkowego. Usługa umożliwi ponadto zbudowanie i udostępnienie jednolitej bazy danych dotyczącej rynku wydawniczego oraz wymianę metadanych o publikacjach.

POLONA w Chmurze dla bibliotek pozwoli na przekazywanie do centralnego repozytorium Biblioteki Narodowej posiadanych przez biblioteki zbiorów cyfrowych będących wynikiem digitalizacji własnych zasobów lub publikacji, których pierwotną wersją była wersja elektroniczna (born digital). Dzięki temu biblioteki bez żadnych nakładów będą mogły tworzyć swoje cyfrowe kolekcje korzystając bezpłatnie z repozytorium Biblioteki Narodowej.

Grupa naukowców, badaczy uzyska w wyniku realizacji projektu innowacyjne narzędzie służące do tworzenia i publikowania tekstów naukowych z wykorzystaniem cyfrowych obiektów bibliotecznych. E-usługa Polona w chmurze dla naukowców będzie uniwersalną platformą wspomagającą pracę online zespołów badawczych, przede wszystkim z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które wykorzystują w swych badaniach obiekty zdigitalizowane. Powstałe z wykorzystaniem narzędzia publikacje naukowe będą bezpłatnie publikowane i udostępnianie w zakładce Polona Scholar biblioteki cyfrowej Polona.pl

Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS będzie dostępna bezpłatnie z komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych. 

Wartość projektu: 63 359 669,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 53 621 287,87 zł.

Biblioteka Narodowa 2017