Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Patrimonium

  1. Patrimonium /
  2. Aktualności

Aktualności

„Patrimonium” na Targach Dziedzictwo 2017

listopad 2017

Dużą frekwencją cieszyła się zorganizowana przez Bibliotekę Narodową konferencja Współczesne decyzje konserwatorskie w ochronie materiałów bibliotecznych: maksimum zachowania – minimum ingerencji, która odbyła się podczas 5. Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek, Dziedzictwo 2017. Prelegenci, reprezentujący przede wszystkim duże biblioteki, potwierdzili coraz częstsze stosowanie zasady maksymalnego zachowania obiektu zabytkowego przy minimum ingerencji. Podkreślono także rolę projektów digitalizacyjnych, np. Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej, w wyznaczaniu standardów praktycznych działań konserwatorskich. Prace wykonywane w ramach tego projektu realizowane są zgodnie z zaleceniami UNESCO: integralność, autentyczność i wiarygodność.

Biblioteka Narodowa zorganizowała na Targach również wystawę prezentującą pracę Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, powołanego w 2015 r. Ekspozycji towarzyszyło stoisko Wydawnictwa BN, prezentacja projektu digitalizacyjnego Patrimonium oraz nowej odsłony portalu cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA/2miliony, największej w Polsce i jednej z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie.

W najbliższym czasie wystawę można będzie oglądać także w holu wejściowym Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213. Zachęcamy do odwiedzin.

 

Polona/2miliony

12 października 2017

Obecnie w POLONIE dostępne są ponad 2 miliony obiektów – książek, rękopisów, zdjęć, grafik, nut i innych cennych zabytków kultury ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących. To czyni ją jedną z największych bibliotek cyfrowych na świecie. Z tej okazji 2 października uruchomiono serwis w nowej odsłonie – POLONA/2miliony.

Prawie 200 tysięcy obiektów dostępnych w POLONIE zostało poddanych cyfryzacji w ramach projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”. Wśród nich znalazł się obiekt będący swoistym memento nie tylko dla Biblioteki Narodowej, ale także większości polskich księgozbiorów i archiwów. Jest to szklana urna, w której znajdują się prochy przedwojennych kolekcji Biblioteki Narodowej, które zostały spalone przez Niemców na początku października 1944 r. Jest to obiekt niezwykły w skali zbiorów Biblioteki Narodowej nie tylko z uwagi na swoją trójwymiarowość, ale także dynamikę, gdyż z każdym rokiem proces destrukcji prochów nieodwracalnie postępuje. Urna jest przechowywana w Sali Wilanowskiej w Pałacu Rzeczypospolitej.

Więcej na temat Urny czytaj na Polona/Blog

 

100 tysięcy nowych obiektów w Polonie!

Lipiec 2017

Maria Konopnicka, O krasnoludkach i sierotce Marysi, 1896 r. Sygn. 1.981.130 A Cim.W ramach projektu „Patrimonium” zdigitalizowano i udostępniono w cyfrowej bibliotece Polona pierwsze 100 tysięcy obiektów z dwóch największych książnic w Polsce. Wśród poddanych cyfryzacji zbiorów znalazły się: rękopisy, mapy, nuty, rysunki i grafiki, a także książki z XIX i XX w. Jednym z najciekawszych obiektów jest bogato ilustrowane pierwsze wydanie Historyi o krasnoludkach i sierotce Marysi  z 1896 r. Największą grupę zdigitalizowanych obiektów stanowią czasopisma oraz druki ulotne z XVIII-XX w., bardzo często zachowane tylko w jednym egzemplarzu.  Listy obiektów planowanych do digitalizacji w projekcie „Patrimonium” udostępniane są na stronie projektu w zakładkach Digitalizacja BN i Digitalizacja BJdotyczących poszczególnych typów zbiorów.

Obecnie trwają prace mające na celu rozbudowę infrastruktury, która umożliwi digitalizację na jeszcze większą skalę. W sumie do 2020 r. biblioteka cyfrowa Polona zostanie wzbogacona o ponad milion nowych obiektów. Wszystkie obiekty udostępnione w ramach „Patrimonium” pochodzą z domeny publicznej, co umożliwia ich nieograniczone wykorzystanie, nie tylko do celów własnych czy edukacyjnych, ale także komercyjnych.

 

Biblioteka Narodowa z Biblioteką Jagiellońską wspólnie zdigitalizują milion obiektów

14 lipca 2017

W piątek 14 lipca w Pałacu Rzeczypospolitej odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”. Dzięki współpracy dwóch największych książnic w Polsce do 2020 roku ponad milion obiektów zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych w bibliotece cyfrowej Polona.

Więcej 

 

 

Zdigitalizowano i udostępniono online ponad 300 rękopisów muzycznych ze zbiorów Biblioteki Narodowej

10 lipca 2017

Zakończono proces digitalizacji ponad 300 rękopisów muzycznych wytypowanych do projektu „Patrimonium”. Zdigitalizowane zbiory, pochodzące przede wszystkim z XIX i początku XX w., dostępne są już online w cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona.

Wśród udostępnionych rękopisów znalazły się przekazy utworów najwybitniejszych polskich kompozytorów m. in. Stanisława Moniuszki, Karola Kurpińskiego i Władysława Żeleńskiego. W serwisie Polona znalazł się także jeden z rękopisów z kolekcji rapperswilskiej ocalały z pożogi wojennej - Messe Solenne op. 62 Wojciecha Sowińskiego oraz kilkadziesiąt autografów Henryka Jareckiego, ucznia Stanisława Moniuszki. Rękopisy Jareckiego stanowią w zbiorach Biblioteki Narodowej największą spuściznę kompozytorską datowaną na II połowę XIX wieku. Inną dużą grupę zdigitalizowanych rękopisów stanowią przekazy popularnej w XIX w. muzyki tanecznej i pieśni. Dodatkowym walorem niektórych z tych obiektów są ozdobne karty tytułowe.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rękopisów muzycznych zdigitalizowanych i udostępnionych w ramach projektu „Patrimonium”.

***
Cyfrowemu udostępnieniu w ramach projektu Patrimonium podlegać będzie łącznie ok. 22% zbiorów muzycznych Biblioteki Narodowej (druki i rękopisy muzyczne) z uwzględnieniem utworów kompozytorów polskich i obcych zmarłych przed 1948 r. Zdigitalizowany materiał poza walorami użytkowymi dla wykonawców jest także bezcennym źródłem informacji do badań muzykologicznych.

 

Carmen patrium - koncert inaugurujący projekt „Patrimonium"

6 lipca 2017

W piątek 14 lipca w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie (pl. Krasińskich 3/5) odbędzie się inauguracja projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”. W programie przewidziano pokaz skarbów piśmiennictwa polskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz koncert „Carmen patrium” w wykonaniu zespołu Monodia Polska pod kierunkiem Adama Struga.

Program wydarzenia

17.00 Otwarcie Pałacu dla uczestników wydarzenia

17.30 Bogurodzica, Krystus z martwych wstał jest, Radości wam powiedam – pokaz zabytków piśmiennictwa polskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Oprowadzenie kuratorskie – Wojciech Kordyzon

18.00 Patrimonium” – główne cele i założenia projektu
dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej

18.20 Digitalizacja zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w projekcie „Patrimonium”
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

18.30 Matka, Karmicielka, Zbawczyni – słowo o obrazach Bogurodzicy
dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska

19.00 Wprowadzenie do koncertu
Sonia Wronkowska, kurator koncertu

19.10 Koncert „Carmen patrium”
Adam Strug z zespołem Monodia Polska

Wstęp wolny. Z uwagi na charakter przestrzeni, w której odbędzie się wydarzenie, liczba miejsc ograniczona.
Wejście do Pałacu będzie możliwe tylko do godziny 18.00. Bezpłatne wejściówki rozdawane będą od godziny 17:00.

 

Konkurs na logo Projektu

15 maja 2017

Jednym z pierwszych działań realizowanych w ramach projektu Patrimonium było przygotowanie logotypu, który stanie się znakiem rozpoznawczym projektu oraz posłuży do oznaczenia materiałów informacyjno-promocyjnych.

Logotyp wybrano w procedurze konkursowej. Jej głównym założeniem było wyłonienie takiego projektu, który będzie stanowić odzwierciedlenie graficzne idei przyświecających „Patrimonium”: szerokiej dostępności obiektów z domeny publicznej oraz możliwości ponownego wykorzystania zbiorów zdigitalizowanych przez Bibliotekę Narodową oraz Bibliotekę Jagiellońską. Konkurs został rozstrzygnięty 15 maja 2017 r.

Spośród 77 nadesłanych prac wybrano projekt przygotowanych przez Michała Janicę i Igora Kubika. (czytaj więcej)

Biblioteka Narodowa 2017