Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Patrimonium

Druki ulotne

Do digitalizacji i udostępnienia w ramach projektu „Patrimonium” wybrano prawie 3 000 druków ulotnych. Wśród nich znajdą się m.in. afisze zgrupowane pod siedemnastoma sygnaturami ułożonymi według miejsc wydania. Najstarsze afisze pochodzą z 1838 r. i dotyczą widowisk w Pińczowie. Pozostałe to m.in.: afisze krakowskie, lwowskie, radomskie, sandomierskie, tarnowskie, warszawskie oraz wadowickie z XIX w. i pierwszej połowy XX w.. Dotyczą ówczesnej działalności kulturalnej, informują np. o występach cyrkowych, widowiskach, odczytach, balach i loteriach organizowanych często w celach dobroczynnych. Jest wśród nich też kilka zawiadomień o ślizgawce w Ogrodzie Saskim i w warszawskich Łazienkach.

Najciekawsze pod względem graficznym są plakaty dotyczące występów cyrkowych, pokazów woltyżerki, pokazów magicznych i żywych obrazów. Osobną grupę stanowią afisze teatralne – jest ich 760. Pochodzą z różnych miast i zapraszają na występy teatrów amatorskich, miejscowych Towarzystw Artystów Dramatycznych oraz na pokazy gościnne. Dotyczą działalności teatralnej od początków XIX w. do 1938 r. W przygotowanej kolekcji znajduje się także 912 rzadkie afiszy urzędowych i ogłoszeniowych.

Wyselekcjonowany zbiór afiszy do digitalizacji zawiera łącznie 1 672 obiekty.

Osobnym zbiorem w BJ są dokumenty z czasów okupacji. Jest to kolekcja, która zawiera druki propagandowe, urzędowe i druki ulotne rozpowszechniane w latach II wojny światowej. Obok materiałów w języku polskim, znajduję się w niej takżetekstów w języku niemieckim (przede wszystkim różnego rodzaju obwieszczenia z terenów Generalnej Guberni), a także druki londyńskie z tego okresu. W skład tego zbioru wchodzą również podziemne druki ulotne okresu okupacji. Zbiór ten liczy 1 046 druków ulotnych. Wiele z nich to jedyne egzemplarze w Polsce.

Biblioteka Narodowa 2017