Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Patrimonium

Nuty

Przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej drukowane muzykalia pochodzą z XIX w. i początku XX w. Obejmują rzadkie druki z ważnych dla polskiego edytorstwa muzycznego ośrodków, takich jak: Warszawa, Lwów, Kraków, Poznań, a także z ośrodków mniejszych. Szczególnie cenna i pod wieloma względami unikatowa jest przechowywana w BJ kolekcja dziewiętnastowiecznych druków muzycznych z terenów Galicji.

Wytypowany do digitalizacji zespół w sposób niezrównany prezentuje życie muzyczne społeczeństwa polskiego. Na szczególną uwagę zasługują m.in. druki patriotyczne związane z walką o tożsamość narodową i kulturową. Czas zaborów pozostaje do dnia dzisiejszego najmniej zbadanym okresem w historii muzyki polskiej. Duża część ówczesnej polskiej twórczości muzycznej nie została dotychczas opracowana i przebadana przez muzykologów i historyków kultury muzycznej, czego przyczyną jest m. in. rozproszenie i ograniczona dostępność źródeł. Realizacja projektu znacząco ułatwi i poszerzy dostępność do cennych materiałów zachowanych w najstarszej polskiej bibliotece akademickiej.

Do digitalizacji ze zbiorow BJ wybrano także afisze muzyczne (jednostronne druki ulotne, przeważnie dużego formatu, których treścią były ogłoszenia o charakterze informacyjnym dotyczące życia muzycznego) pochodzące zwłasza z XIX w. Dwa najstarsze wydano w 1787 i 1789 r. Informują o wydarzeniach życia muzycznego: spektaklach operowych i baletowych, koncertach, wieczorach muzycznych lub literacko-muzycznych, które odbywających się głównie w stanowiących ważne ośrodki kulturalne miastach, takich jak Kraków, Wilno, Lwów czy Wrocław.

Lista obiektów planowanych do digitalizacji w projekcie „Patrimonium”:

Biblioteka Narodowa 2017