Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Patrimonium

Rękopisy

Z bogatego zasobu rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej do digitalizacji i opracowania w projekcie wybrano: liczący 580 jednostek zbiór dyplomów pergaminowych powstałych od XIII do XX w oraz 4 920 jednostek rękopiśmiennych od XII do XX w., w tym 620 łacińskich rękopisów średniowiecznych.

Spośród dyplomów pergaminowych na uwagę zasługują m.in. dokument papieża Pawła II zatwierdzający nominację Pawła z Krakowa na biskupa-sufragana diecezji krakowskiej, dany w Rzymie 16 IX 1464 r. (Dypl. 588) czy dokument króla Władysława Jagiełły, zwalniający rzeźników krakowskich od płacenia cła za pędzenie wołów na drogach z Rusi do Krakowa, wystawiony w Nowym Mieście Korczynie 1 IX 1430 r. (Dypl. 39).

Wśród rękopisów średniowiecznych wybranych do digitalizacji znajdą się m.in. kodeksy o tematyce filozoficznej, prawniczj, medycznej i teologicznej, dokumentujące naukową działalność wszystkich czterech wydziałów średniowiecznego uniwersytetu . Z tych ostatnich na uwagę zasługuje Rkp. 318, zawierający komentarze Piotra Lombarda do Listów św. Pawła Apostoła w odpisie sporządzonym w 1166 r., czyil zaledwie 6 lat po śmierci teologa.

Z bardzo różnorodnego i cennego zbioru rękopisów należy wyróżnić także:

  • najstarszy ze znanych egzemplarz polskiej pieśni znanej jako Bogurodzica (rkp. 1619a), z notacją muzyczną pochodzącą z ok. 1407 r., zapisany na wyklejce okładki łacińskich kazań na niedziele, święta i Wielki Post w rkp. 1619;
  • kolekcję autografów królewskich i cesarskich z lat 1503–1872 (6 jednostek: rkp. 7870-7875 IV); zbiór ten zawiera m. in. autografy władców Polski (tak z dynastii Jagiellonów, jak i monarchów elekcyjnych), cesarzy rosyjskich, przedstawicieli dynastii Habsburgów, akta Napoleona I Bonaparte, cesarza Francuzów;
  • zbiór autografów z kolekcji Władysława Górskiego, tzw. Teki Władysława Górskiego, „Autografy dawne" zawierający materiały dotyczące dostojników, urzędników, duchowieństwa z lat 1502–1819 (18 wol.: rkp. 6147 IV t. 1–18) oraz „Autografy nowsze” obejmujące materiał dziewiętnastowieczny (16 wol.: rkp. 7851–7866 IV t. 1–16). W tym ostatnim zbiorze odnaleźć można nazwiska wybitnych polskich działaczy politycznych, społecznych, niepodległościowych, a także ludzi nauki, sztuki i kultury.
Biblioteka Narodowa 2017