Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Patrimonium

Druki ulotne

Druki ulotne w Bibliotece Narodowej to publikacje opisujące wszystkie sfery życia, obejmujące takie dziedziny jak np. kultura i sztuka, sport, gospodarka, polityka, wojsko, zdrowie, szkolnictwo, transport itd. Spośród zbioru liczącego ponad 2,5 mln obiektów do digitalizacji w ramach projektu „Patrimonium" wytypowano 3% zbiorów. Znajdziemy tu m.in. szereg dokumentów przedstawiających życie codzienne Polaków.

Na uwagę zasługuje np. zbiór obwieszczeń wydawanych na początku XIX w. na terenach Galicji. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, w Polakach obudziła się świadomość wpływu na życie polityczne w kraju. Komitety wyborcze organizacji politycznych i społecznych zachęcały poprzez afisze i ulotki wyborcze do głosowania na ich ugrupowania. Za świadectwo tych procesów społecznych służyć może duży zbiór publikacji wyborczych z lat 1916–1939 znajdujący się w Bibliotece Narodowej.

Wśród druków ulotnych, zwanych także dokumentami życia społecznego, znajduje się zbiór prawie 5 000 druków z okresu II wojny światowej. Znajdziemy tu szereg dokumentów pokazujących codzienne problemy ludzi żyjących w trudnych czasach wojennych, jak np. wydane we Lwowie Wskazówki dla zapobiegania szerzenia się chorób zakaźnych w schronach przeciwlotniczych.

Dużą grupę druków ulotnych stanowią publikacje dotyczące szeroko rozumianej sztuki. Jest to cenna kolekcja pozwalająca na poznanie życia kulturalnego XIX i XX w. Ciekawym zbiorem są afisze oraz programy koncertów i spektakli teatralnych, a także inne druki dotyczące wykonawstwa muzycznego: od opery i operetki po koncerty muzyki popularnej.

W zbiorach BN znajdują się również afisze, ulotki i programy filmowe, związane z dziełami polskimi i zagranicznymi. Ten bogato ilustrowany zbiór pozwala prześledzić historię dwudziestowiecznej kinematografii.
Kolejną kolekcją, o której warto wspomnieć, jest ogromny zbiór afiszy i ulotek sportowych z XIX i XX w. Na afiszach znajdziemy informacje o imprezach i zawodach sportowych różnej rangi. Doszukamy się np. informacji o czołowych klubach sportowych takich jak Legia Warszawa, Widzew Łódź czy Lech Poznań.

Kolekcja pocztówek licząca około 160 000 egzemplarzy posiada wartości artystyczne, dokumentacyjne, ilustracyjne oraz kulturowe. Jednocześnie pozostaje niezwykłym zjawiskiem w dziejach masowego przekazu wizualnego. Zbiór zawiera ciekawy materiał porównawczy, dający możliwość prześledzenia całego procesu przemian, jakim podlegały pocztówki na przestrzeni dziesięcioleci. W kolekcji tej znajdują się widokówki przedstawiające polskie miejscowości, zabytki i krajobrazy. Liczne są także pocztówki tematyczne, najczęściej o charakterze patriotycznym i historycznym.

Zbiór kart artystycznych reprezentują pocztówki przedstawiające reprodukcje malarstwa polskiego (m.in. Juliusza Kossaka, Wojciecha Kossaka, Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego, Juliana Fałata). Osobną pozycję stanowią portrety osób znanych z życia politycznego i kulturalnego, np. Jadwigi Brzozowskiej, Fryderyka Chopina, Józefa Piłsudskiego, Józefa Poniatowskiego czy Henryka Sienkiewicza.

Listy obiektów planowanych do digitalizacji w danym miesiącu:

Biblioteka Narodowa 2017