Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Patrimonium

Rękopisy

Na przewidziany do digitalizacji zbiór rękopisów Biblioteki Narodowej składają się przede wszystkim kolekcje pochodzące z dawnych bibliotek i archiwów prywatnych. Udostępnione zostaną bezcenne, najbardziej wartościowe manuskrypty z kolekcji Biblioteki Rzeczypospolitej (zwanej Biblioteką Załuskich), a także innych zbiorów historycznych: Moszyńskich, Zamoyskich, Krasińskich z Warszawy, Potockich, Fredrów-Szembeków, Radziwiłłów z Nieświeża, Romerów, Biblioteki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, Biblioteki Kapituły Grecko-Katolickiej w Przemyślu, Biblioteki Baworowskich we Lwowie, Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie czy Biblioteki w Rapperswilu.

Poza dużymi kolekcjami do digitalizacji wyznaczono także ok. 200 rękopisów średniowiecznych. Zeskanowane zostaną również zbiory listów. Wśród nich znajdzie się m.in. jedna z najobszerniejszych i najcenniejszych dla historii polskiej XVIII stulecia korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego, licząca 124 tomy. Oprócz niej: korespondencja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Krasickiego, Marcelego Bacciarellego, Augusta Cieszkowskiego, a także zachowane w rękopisach utwory Tadeusza Korzona, Ferdynanda Ossendowskiego, Stanisława Przybyszewskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Wacława Tokarza, Stefana Żeromskiego.

Cyfrowemu udostępnieniu w ramach projektu podlegać będzie około 13% rękopiśmiennych zbiorów BN.

Listy obiektów planowanych do digitalizacji w danym miesiącu:

Biblioteka Narodowa 2017