Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN

Kultura Cyfrowa

Program „Kultura cyfrowa”, ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma pomóc w udostępnianiu i wykorzystywaniu cyfrowych zasobów dziedzictwa kulturowego. Celem Programu jest opracowanie, digitalizacja i udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego w celu umożliwienia ponownego wykorzystania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.

Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajduje się więcej informacji o programie na rok 2017 oraz na rok 2018.

Beneficjenci Programu na mocy Regulaminu (str. 10, podpunkt 1.5.3.3) zobowiązani są do „przekazania wskazanemu przez instytucję zarządzającą Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji (lub ich następcom prawnym) egzemplarza kopii wzorcowej obiektów zdigitalizowanych w ramach zadania wraz z metadanymi lub samych metadanych w przypadku niewytwarzania cyfrowego obiektu, w sposób określony przez Centrum Kompetencji”. Beneficjenci powinni jednocześnie dostarczyć do Biblioteki Narodowej wypełnione w sekcji A zaświadczenie dot. przekazania egzemplarza kopii wzorcowej.

Wzór protokołu do pobrania

Opis standardów przekazywania obiektów zdigitalizowanych oraz metadanych znajduje się na stronie Warunki przekazywania obiektów cyfrowych do BN.

Przesyłki z nośnikami należy kierować na adres:

„Kultura Cyfrowa”
Zakład Technologii Informatycznych
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Oświadczenie 

Centrum Kompetencji Biblioteki Narodowej w dziedzinie digitalizacji materiałów bibliotecznych nie udzielało i nie udziela rekomendacji żadnym producentom i dystrybutorom sprzętu lub oprogramowania. Centrum Kompetencji wyjaśnia, że dokument „Digitalizacja piśmiennictwa” z opisem zaleceń digitalizacyjnych zawierający nazwy marek i modeli sprzętu digitalizacyjnego powstał w roku 2009. 
Jakiekolwiek powoływanie się przez producentów lub dystrybutorów na „spełnianie zaleceń Centrum Kompetencji” nie ma związku z aktualnymi opiniami Centrum Kompetencji. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: centrum.kompetencji@bn.org.pl

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny