Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
  1. Programy i usługi /
  2. MERKURIUSZ

MERKURIUSZ

Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych „Merkuriusz”

Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych „Merkuriusz” to projekt mający na celu zdigitalizowanie, opisanie i udostępnienie za pośrednictwem cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA ponad 700 tysięcy artykułów naukowych z punktowanych czasopism polskich z lat 2002-2014. Łączny budżet projektu „Merkuriusz”, realizowanego przez Bibliotekę Narodową we współpracy z Biblioteką Główną Politechniki Warszawskiej, wynosi prawie 15 mln zł.

Projekt kontynuuje i uzupełnia ideę rozpoczętą w Cyfrowej Bibliotece Publikacji Naukowych ACADEMICA. Jego istotą jest udostępnienie środowisku naukowemu, akademickiemu, biznesowemu oraz szeroko rozumianym użytkownikom zainteresowanym korzystaniem z zasobów wiedzy cyfrowej bazy publikacji naukowych obejmującej artykuły pochodzące z najważniejszych z punktu widzenia polityki naukowej Państwa czasopism umieszczonych na liście punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po zakończeniu realizacji projektu platforma będzie udostępniać komplet artykułów opublikowanych w okresie od 2002 do 2014 roku we wszystkich czasopismach punktowanych (1921 tytułów). W kolejnych latach baza będzie aktualizowana stanowiąc podstawowe narzędzie wykorzystywane w pracy naukowej oraz badawczej. Metadane opisowe wszystkich zasobów i część artykułów udostępniania jako Open Access bądź dzięki licencjom niewyłącznym będą dostępne w sieci Internet bez żadnych ograniczeń, natomiast dla zasobów chronionych prawem autorskim alternatywnym kanałem dostępu do bazy będzie sieć bibliotek naukowych na terenie całego kraju (docelowo 700 bibliotek) dzięki wykorzystaniu elektronicznego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych ACADEMICA.

Pełną funkcjonalność nowy system uzyska dzięki podjętym w ramach projektu informatycznym pracom integracyjnym łączącym zasoby cyfrowe z systemem informatycznym BN, jak również dzięki implementacji przyjaznych dla użytkowników narzędzi wyszukiwawczych i społecznościowych. Projekt będzie rozwijany przy udziale wykorzystywanej obecnie w BN infrastruktury IT począwszy od etapu digitalizacji poprzez archiwizację aż do udostępniania w Internecie lub systemie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Nazwa platformy – Merkuriusz – nawiązuje do tytułu najstarszego polskiego czasopisma „Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zawierający”, które ukazywało się w 1661 r. i zawierało informacje o najciekawszych wydarzeniach z terenu Europy i Polski, nadsyłane przez korespondentów pisma.

Projekt „Merkuriusz” realizowany będzie przez BN do końca listopada 2015 r. we współpracy z Biblioteką Główną Politechniki Warszawskiej. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. (Działanie 2.3 Inwestycje związane rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie: 2.3.2: Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej).

   

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny