Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN

2013

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w roku 2013 wynosi 20 mln. zł. Jest to program realizowany w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej.

Decyzją Ministra w roku 2013 jedną trzecią dotacji przeznacza się na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował w dniu 9 maja 2013 r. Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2013 znajdują się w dokumentach poniżej.

Nabór wniosków w roku 2013

Dyrektor Biblioteki Narodowej zatwierdził w dniu 11 czerwca 2013 r. podział dotacji dla poszczególnych bibliotek publicznych w 2013 r. Podział dotacji został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne i zaakceptowany przez Zespół Sterujący ds. Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Termin naboru wniosków ustala się do 5 lipca 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego). Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, podobnie jak w roku ubiegłym, nie może być mniejsza niż 25% całości zadania. W przypadku niezłożenia wniosku w terminie, dotacja przydzielona bibliotece, zgodnie z kryteriami, zostanie rozdzielona dla innych bibliotek w ramach tego samego województwa.

W roku 2013 obowiązuje nowy formularz wniosku uwzględniający zasadę, zgodnie z którą 1/3 dotacji powinna zostać przeznaczona na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży. Stare formularze wniosków nie będą akceptowane.
Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach, osobiście lub drogą pocztową na adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

Marzena Kowalczyk-Alberska
Kierownik Zespołu ds. Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
tel. (22) 608-22-50
e-mail: m.kowalczyk@bn.org.pl

Inne telefony kontaktowe:

tel. (22) 608-22-37 – Marcin Kosz e-mail: m.kosz@bn.org.pl
tel. (22) 608-28-38 - Stefania Kwiatkowska e-mail: st.kwiatkowska@bn.org.pl
tel. (22) 608-22-58 – Anna Winiarska e-mail: a.winiarska@bn.org.pl

 

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny