Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
  1. Programy i usługi /
  2. SYNAT/PASSIM

SYNAT/PASSIM


W październiku 2010 r. Biblioteka Narodowa przystąpiła do realizacji Zadania Badawczego pt. Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Projekt realizowany jest przez sieć naukową złożoną z 16 jednostek naukowych, której liderem jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Na zadanie składają się dwa uzupełniające się projekty: PASSIM i INFINITY.

Celem projektu jest utworzenie funkcjonującego zintegrowanego systemu baz wiedzy umożliwiającego akwizycję wiedzy z rozproszonych i heterogenicznych baz danych, budowa wielofunkcyjnego repozytorium danych źródłowych, dedykowanego do bezpiecznego, długoterminowego przechowywania i udostępniania cyfrowych obiektów źródłowych oraz utworzenie uniwersalnej, otwartej platformy repozytoryjnej, hostingowej i komunikacyjnej, umożliwiającej eksploatację własnego oprogramowania aplikacyjnego i udostępnianie informacji i usług za pomocą serwerów organizacji hostingowych.

W ramach projektu Biblioteka Narodowa będzie realizowała następujące zadania:

  • analiza i standaryzacja opisu zasobów (metadane) i opracowanie szkieletu klasyfikacji,
  • analiza cyfrowych zasobów informacyjnych BN wraz z ich rozbudową oraz zasobów instytucji muzealnych, a także źródeł krajowych i zagranicznych, tradycyjnych i elektronicznych (cyfrowych) w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i społecznych,
  • opracowanie modelu funkcjonalności systemu z udziałem i zapewniającego aktywny udział instytucji, organizacji i naukowców,
  • opracowanie wtyczek wizualizacyjnych wspomagających prace humanistów,
  • uruchomienie bazy wiedzy i repozytorium cyfrowego BN oraz testy funkcjonalne.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą: Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo-technicznej.

Termin realizacji projektu: październik 2010 - grudzień 2013

www.synat.pl

 

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny