Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN

TELplus

logo TELplus

Projekt TELplus powołany został przez Komisję Europejską w ramach programu eContentplus. Wspierany jest przez Konferencję Europejskich Bibliotekarzy Narodowych (CENL). Jego koordynację powierzono Bibliotece Narodowej Estonii oraz Eremo s.r.l.

Zasadniczym celem projektu jest rozbudowanie i usprawnienie usług świadczonych przez Bibliotekę Europejską (The European Library) - bezpłatny portal umożliwiający dostęp do zasobów cyfrowych 48 bibliotek narodowych w ponad 20 językach. W projekcie uczestniczą biblioteki narodowe, uniwersyteckie i instytuty badawcze z 22 państw: Austrii, Bułgarii, Czech, Estonii, Francji, Islandii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Włoch oraz Węgier, ponadto Instytut Maxa Plancka, Uniwersytet w Padwie, Austriackie Centrum Badawcze, Wolny Uniwersytet w Amsterdamie i Politechnika w Lizbonie. Realizacja projektu jest przewidziana w latach 2007-2009.
Główne zadania realizowane w ramach tego projektu to usprawnienie dostępu do zbiorów bibliotek narodowych poprzez wprowadzenie protokołu wyszukiwawczego OAI-PMH, przygotowanie wersji pełnotekstowych (OCR) ponad 20 milionów stron ze zbiorów tych bibliotek, zbudowanie narzędzi, które umożliwią dostęp do zdigitalizowanych obiektów w wielu językach.

Projekt skierowany jest do wykładowców akademickich, studentów, naukowców i badaczy, wydawców oraz członków szeroko rozumianego „społeczeństwa informacyjnego".

Dla sprawnej realizacji założonych celów powołano osiem pakietów projektowych (Work Packages - WP), które odpowiadają za:

  • poddanie procesowi OCR uprzednio zdigitalizowanych dokumentów tekstowych (WP1)
  • poprawę dostępu do zbiorów poprzez wprowadzenie protokołu wyszukiwawczego OAI-PMH (WP2)
  • poprawę dostępu do zbiorów poprzez wprowadzenie możliwości indeksowania wersji pełnotekstowych przez system (WP3)
  • integrację serwisów partnerów projektu z portalem Biblioteki Europejskiej. Grupa ta jest odpowiedzialna także za przetłumaczenie opisów kolekcji na 26 języków narodowych (WP4)
  • dostosowanie usług portalu do wymagań i oczekiwań użytkowników przy pełnej z nimi wspólpracy (WP5)
  • wprowadzenie do projektu nowych członków - bibliotek narodowych Bułgarii i Rumunii (WP6)
  • zbudowanie strony internetowej i kanałów komunikacji dla projektu (WP7)
  • koordynację i ocenę realizacji projektu (WP8)

Biblioteka Narodowa przystąpiła do projektu TELplus w październiku 2007 r. jako uczestnik pakietów WP1 i WP2. Do końca września 2009 roku zobowiązana jest poddać procesowi OCR i wystawić do indeksowania systemowi obsługującemu portal Biblioteki Europejskiej 420 tysięcy stron. Wykonaniem zadania zajmuje się zespół Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona przy współpracy z Zakładem Technologii Informatycznych.

Do realizacji projektu wybierane są zarówno materiały o dużej wartości historycznej, kulturowej i informacyjnej, jak i powieści, literatura dziecięca, przewodniki i opracowania wyłączone spod ograniczeń prawa autorskiego. Wytworzone wersje pełnotekstowe poddawane są jednokrotnej korekcie i udostępniane systemowi indeksującemu TELplusa oraz użytkownikom cBN Polona w formatach txt oraz PDF z ukrytą warstwą tekstową.

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny