Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
  1. Programy i usługi /
  2. Wymiana transportera materiałów bibliotecznych

Wymiana transportera materiałów bibliotecznych

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego pn.: „Wymiana urządzenia do transportu materiałów bibliotecznych”, zgodnie z decyzją z dnia 28.01.2015 r. Biblioteka Narodowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 200 000,00 zł przy całkowitym koszcie inwestycji w wysokości: 5 308 481,00 zł.

W dniu 27.08.2015 r. została podpisana umowa Nr 0194/15/FPK/DEK dotycząca dofinansowania zadania w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Termin zakończenia realizacji Projektu został wyznaczony na dzień 31.12.2016 r. Zakres prac obejmuje wymianę urządzenia służącego do transportu materiałów bibliotecznych z przestrzeni magazynowej do czytelni znajdujących się w gmachu głównym Biblioteki Narodowej.

Umowa nr 162/BN/2015 została zawarta w dniu 19 listopada 2015 r. z firmą LOGZACT Spółka Akcyjna, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: „Wymiana urządzenia do transportu materiałów bibliotecznych” w ramach uzyskanej dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwój infrastruktury, priorytet: Infrastruktura kultury. Przedmiotem umowy jest wymiana urządzenia do transportu materiałów bibliotecznych obejmująca prace projektowe, roboty budowlane i instalacyjne realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi brutto 8 220 770,85 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania – lipiec 2016 r.

 Galeria zdjęć z montażu nowego tranportera. 

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny