Teraz: zamknięte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

FAQ - Biblioteka Narodowa

Omnis - baner

1. Na czym polega projekt „e-usługa OMNIS”?

Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce.

2. Jakie są cele projektu „e-usługa OMNIS”?

Głównym celem projektu jest utworzenie opartych na potencjale technologii cyfrowych nowych oraz poprawa jakości już istniejących e-usług publicznych, które w sposób przyjazny użytkownikom znacząco poprawią dostęp do zasobów polskiego piśmiennictwa zgromadzonych w Bibliotece Narodowej i bibliotekach w całym kraju, do publikacji przygotowywanych do rozpowszechnienia przez wydawców, a także wyników prac naukowych.

3. Jakie usługi powstaną w wyniku realizacji projektu „e-usługi OMNIS”?

W wyniku realizacji projektu „e-usługa OMNIS” powstaną 4 odrębne i zintegrowane e-usługi publiczne:

  • Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS – usługa pozwalająca przeszukać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce z jednego miejsca oraz przeszukiwać pełnotekstowo treści książek, czasopism i artykułów w postaci cyfrowej;
  • Polona w Chmurze dla bibliotek – usługa pozwalająca bibliotekom na bezpłatne tworzenie i zarządzanie własnymi kolekcjami cyfrowymi oraz długoterminową archiwizację ważnych dokumentów i publikacji;
  • Polona w Chmurze dla naukowców – usługa dająca badaczom zaawansowane narzędzia do pracy z obiektami cyfrowymi, zarządzania pracą zespołu naukowego i rozpowszechniania wyników badań;
  • Repozytorium wydawnicze e-ISBN – usługa umożliwiająca udostępnianie pełnych i zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach.

4. Kiedy uruchomione zostaną e-usługi?

Zakończenie realizacji projektu „e-sługi OMNIS” planowane jest na koniec trzeciego kwartału 2019 roku.

5. Czy e-usługi udostępnione w ramach projektu OMNIS będą bezpłatne?

Wszystkie usługi w ramach projektu „e-usługa” OMNIS będą świadczone bezpłatnie dla każdej instytucji i użytkowników indywidualnych.