Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
  1. Zbiory /
  2. Egzemplarz obowiązkowy

Egzemplarz obowiązkowy

Biblioteka Narodowa gromadzi w celach archiwalnych i użytkowych wszystkie wydawnictwa ukazujące się na terenie Polski (książki , czasopisma, mapy, atlasy, druki muzyczne, druki ulotne, płyty, taśmy, kasety, publikacje zapisane na nośnikach elektronicznych, oprogramowanie komputerowe, globusy, druki braillowskie), których 2 egzemplarze przysługują Bibliotece Narodowej zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996, nr 152, poz. 722) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz.U. 1997, nr 29, poz. 161) i Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz.U. 1999, nr 50, poz. 513).

Zgodnie z art. 7 ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych: „Przesyłki zawierające egzemplarze obowiązkowe wysyłane do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania są zwolnione od opłat pocztowych, do wysokości najniższej opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego rodzaju, tej samej masy, ustalonej w obowiązującym cenniku usług powszechnych operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529).”

Więcej informacji na stronie Poczty Polskiej

 

Przesyłki z egzemplarzami obowiązkowymi przysługującymi Bibliotece Narodowej należy kierować na adres:

Biblioteka Narodowa
Oddział-Kancelaria
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

lub osobiście: adres jak wyżej, pok. 283

Biblioteka Narodowa nie rozsyła egzemplarzy obowiązkowych należnych innym bibliotekom
z wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego.

Zapytania dotyczące egzemplarza obowiązkowego

Oddział-Kancelaria
tel. (22) 608 26 22
e-mail: eo@bn.org.pl

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Wydawnictwa ciągłe (czasopisma i gazety)

Biblioteka Narodowa
Zakład Czasopism
Pracownia Egzemplarza Obowiązkowego Czasopism
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
pok. 1268 tel. (22) 608 24 11 tel. (22) 608 24 63
e-mail: m.klincewicz@bn.org.pl

Wydawnictwa dźwiękowe i audiowizualne

Biblioteka Narodowa
Agnieszka Kraśnicka-Kisiel
Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
pok. 1153 tel. 608 058 080 tel. /fax (22) 608 28 10 tel. / fax (22) 608 22 98

e-mail: a.krasnicka@bn.org.pl

Wydawnictwa elektroniczne

Biblioteka Narodowa
Zakład Katalogowania Dziedzinowego
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
tel. (22) 608 26 58
e-mail: e-wydawcy@bn.org.pl

Reklamacje

Biblioteka Narodowa
Zakład Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
pok.1052 tel. (22) 608 24 75
e-mail: a.seroka@bn.org.pl

 

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny