Niepodległa logoTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

AKTUALNOŚCI BN

Globalna Wizja. Ogólnoświatowa debata o przyszłości bibliotek

Data publikacji:
Powiększ obraz:
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA prowadzi ogólnoświatową debatę pod nazwą „Globalna Wizja” na temat międzynarodowej współpracy wszystkich bibliotekarzy – tzw. zjednoczonego środowiska bibliotecznego. Hasłem dyskusji jest „Nasza wizja – nasza przyszłość”. Po serii warsztatów regionalnych na wszystkich kontynentach i zakończeniu etapu konsultacji internetowych, w których wzięło udział ponad 21 tysięcy głosujących, eksperci pracujący dla IFLA przygotowali wstępną wersję Raportu.
Pobierz streszczenie wstępnej wersji Raportu 

Jaka będzie przyszłość bibliotek? Po dziesięć najważniejszych wyzwań i możliwości stojących przed bibliotekarzami zostało wskazanych w wyniku dyskusji obejmującej osoby związane z bibliotekarstwem w 190 krajach. Kolejnym etapem dyskusji są odbywające się warsztaty regionalne z udziałem zarówno doświadczonych bibliotekarzy, jak i młodych adeptów zawodu. Od dnia marcowego otwarcia dyskusji w czasie spotkania w Barcelonie, na którym przedstawiono streszczenie Raportu, miało miejsce już pięć spotkań warsztatowych obejmujących kraje Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Europy oraz Azji i Oceanii. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami zawodowymi, diagnozowali wyzwania i możliwości związane ze zmianami społecznymi i technologicznymi, a także ze zmieniającym się otoczeniem, w którym działają biblioteki. Przedstawiali pomysły na wykorzystanie możliwości i potencjału bibliotek i ich pracowników do rozwiązywania problemów stojących przed nami – jako globalnie widzianą ludzkością. Tłem dyskusji są określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych Cele Zrównoważonego Rozwoju w perspektywie wyznaczonej przez wolę realizacji Agendy 2030.

Pobierz przygotowaną przez IFLA broszurę opisującą rolę bibliotek w tych działaniach  

Biblioteka Narodowa włączyła się w debatę. W otwierających dyskusję warsztatach w Atenach 4 kwietnia 2017 r. wzięła udział na prośbę IFLA dr Monika Mitera, zastępca dyrektora BN ds. naukowych i członek Komitetu Doradczego IFLA ds. Prawnoautorskich i Prawnych. Przedstawiciele BN na zaproszenie IFLA obecni byli także na europejskich regionalnych warsztatach w Madrycie i Paryżu.

Nowe propozycje działań, pochodzące z dyskusji prowadzonej na warsztatach regionalnych oraz w czasie spotkań odbywających się w poszczególnych krajach, zostaną przedstawione w czasie światowego Kongresu IFLA w Kuala Lumpur w sierpniu b.r. Wtedy także zostanie przedstawiona pełna wersja Raportu. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej poświęconej dyskusji nad „Globalną Wizją”. W mediach społecznościowych głosy w dyskusji oznaczane są hasztagiem #iflaGlobalVision.