Niepodległa logoTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

AKTUALNOŚCI BN

Zmarła prof. dr hab. Jadwiga Kołodziejska

Data publikacji:

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu prof. dr hab. Jadwigi Kołodziejskiej, wybitnego bibliotekoznawcy i przyjaciela bibliotek, autorytetu i wychowawcy wielu pokoleń bibliotekarzy.

Pani Profesor zdobyła wykształcenie bibliotekoznawcze oraz stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim, następnie uzyskała stopień dr. hab. na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1986 r. otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego.

W 1955 r. Pani Profesor podjęła pracę w Bibliotece Narodowej. W latach 1968-2000 była kierownikiem Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, z którym związała całe swoje zawodowe życie. Była członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej, The International Federation of Library Associations and Institutions, The International Development in Europe Committee of the International Reading Association, założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Czytelniczego, członkiem honorowym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, wykładowcą w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1969-1983 była redaktorem naczelnym „Bibliotekarza”. Współpracowała stale z „Notesem Wydawniczym”, „Nowymi Książkami”. Z Jej inicjatywy odbyło się dziesięć Forów Czytelniczych (1994-2003), skupiających bibliotekarzy z całej Polski zainteresowanych przeobrażeniami społecznymi i kulturowymi bibliotek.

Głównym obszarem zainteresowań naukowych i publicystycznych Pani Profesor były biblioteki publiczne w Polsce i na świecie, ich kontekst społeczny, gospodarczy, problemy organizacyjne. Bibliografia opublikowanych prac obejmuje ponad 700 artykułów, recenzji i felietonów zamieszczonych w krajowych i zagranicznych czasopismach fachowych i społeczno-politycznych, w tym 20 książek, m.in diagnozujących sytuację bibliotek publicznych w przełomowych momentach społecznych i politycznych kraju. Z bogatego dorobku warto wymienić Publiczne biblioteki samorządowe w okresie międzywojennym (1967), Biblioteki publiczne po reformie administracyjnej kraju (1980), Kultura, gospodarka, biblioteki (1992), Biblioteki publiczne w strukturze społecznej (2010) oraz raporty i programy rozwoju bibliotekarstwa polskiego, np. Raport o stanie bibliotek polskich (1974), Program rozwoju bibliotekarstwa polskiego do 1990 roku (1978), Stan i perspektywy bibliotekarstwa polskiego do roku 2000 (1987).

Prof. dr hab. Jadwiga Kołodziejska była w środowisku bibliotekarskim postacią znaną i bardzo cenioną. Jej pasją były góry, zwłaszcza Tatry słowackie.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 11 maja 2016 roku o godzinie 9.00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie, potem nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Starych Powązkach.