Niepodległa logoTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

AKTUALNOŚCI BN

Ruch Wydawniczy w Liczbach za 2012 r. dostępny online

Data publikacji:

Biblioteka Narodowa udostępnia online w pliku PDF najnowszy, 58. numer Ruchu Wydawniczego w Liczbach (RWL) – z danymi za rok 2012. Ruch Wydawniczy w Liczbach – Polish Publishing in Figures jest unikatowym zbiorem danych na temat ukazujących się na terenie Polski wydawnictw zwartych i periodycznych. Pierwszy, próbny zeszyt ukazał się w 1955 roku. Kolejne zeszyty ukazują się od tamtej pory w cyklu rocznym, prezentując dane za rok ubiegły.

Podstawą statystyki jest nadsyłany do Biblioteki Narodowej egzemplarz obowiązkowy druków opublikowanych przez wydawców mających swoją siedzibę na terenie kraju. Ujmuje się w niej wydawnictwa nieperiodyczne, które zostały zarejestrowane w bieżącej bibliografii narodowej – „Przewodniku Bibliograficznym. Urzędowym Wykazie Druków Wydanych w RP”. Wydawnictwa periodyczne (gazety i czasopisma) opracowywane są na podstawie kolejnych nadsyłanych zeszytów.

Stosowany w roczniku podział na wydawnictwa nieperiodyczne i periodyczne jest zgodny z zaleceniami UNESCO dotyczącymi statystyki wydawnictw oraz z normą europejską ISO/FDIS 9707:2008.

Dane publikowane w RWL przekazywane są przez Bibliotekę Narodową Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Pobierz 58. numer RWL z danymi za rok 2012

Poprzednie numery do pobrania i więcej informacji na podstronie RWL

Tagi: raporty