Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

AKTUALNOŚCI BN

Prof. Anna Sitarska odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Data publikacji:

W dniu 3 maja 2013 r. w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył, na wniosek dyrektora Biblioteki Narodowej, Profesor Annę Sitarską Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, jednym z najwyższych odznaczeń polskich.

Profesor Anna Sitarska jest wybitną specjalistką w zakresie metod systemowej analizy, opisu oraz projektowania informatyzacji bibliotecznych i bibliograficznych systemów informacyjno-wyszukiwawczych, autorką wielu publikacji na ten temat. Pracowała w Bibliotece Narodowej w latach 1972-1975. Była autorką jednego z najważniejszych opracowań z zakresu organizacji procesu katalogowania i udostępniania serwisów bibliotecznych: Programu rozwoju automatyzacji w Bibliotece Narodowej z 1973 r., niestety niezrealizowanego.

Ukończyła Liceum Bibliotekarskie, a następnie studia bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Warszawskim, na którym pozostała jako pracownik aż do 1987 r., następnie wykładała na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie w Białymstoku i Uniwersytecie Jagiellońskim. Oprócz BN pracowała również w BUW i Zamku Królewskim w Warszawie. W 2013 r. kończy 75 lat.

Znakomicie scharakteryzowała ją prof. Jadwiga Kołodziejska, obecnie doradca dyrektora BN:

"Są ludzie nie mieszczący się w czasie, w którym przyszło im żyć. Obdarzeni wyobraźnią i inteligencją, a przy tym niecierpliwi, nie są w stanie zadowolić się zastaną sytuacją, chcieliby zmienić swoje otoczenie. Jeżeli mieści się w nim zawód lub wybrana dziedzina nauki, to jest rzeczą oczywistą, że nie zawsze są rozumiani, zwłaszcza jeżeli konsekwentnie obstają przy swoich poglądach i nie godzą się na koniunkturalne ustępstwa. W trudnych warunkach wymagających jednoznacznego opowiedzenia się po stronie prawdy lub kłamstwa dokonują wyborów wartości moralnych wysokiej próby, nie bacząc, że cena ich może być wysoka. Do takich osób należy Anna Sitarska. [...] Niezmienność metod pracy bibliotecznej i bibliograficznej, konserwatyzm środowiska zawodowego i niechęć do zmian nie zniechęciły młodej asystentki Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego do podjęcia działań zmierzających do unowocześnienia polskich bibliotek".

Dotychczas tak wysokim odznaczeniem państwowym zostali uhonorowani trzej obecni i byli wybitni pracownicy BN: Krystyna Bańkowska-Bober, Stefania Skwirowska i Eliza Szandorowska.

Biblioteka Narodowa składa podziękowanie Pani Profesor za Jej wkład w bibliotekoznawstwo polskie. Dzięki Jej pracom mamy poczucie nie tylko uczestnictwa w dyskusji nad kwestiami zasadniczymi w bibliotekarstwie na poziomie światowym, ale także obcowania z wielkiej klasy Uczoną.

Tomasz Makowski
dyrektor Biblioteki Narodowej