Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego - Dla bibliotekarzy - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

DLA BIBLIOTEKARZY

Posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Data publikacji:

W dniu 20 maja 2019 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się posiedzenie Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego pod przewodnictwem dr. Tomasza Makowskiego dyrektora BN.

Na posiedzeniu Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o zaliczenie do  narodowego zasobu bibliotecznego kolekcji średniowiecznych rękopisów krzyżackich, przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Ponadto Rada powołała zespoły robocze do rozpatrzenia wniosków: marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zaliczenie do narodowego zasobu bibliotecznego wybranych zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie o zaliczenie do narodowego zasobu bibliotecznego „Kolekcji zbiorów specjalnych z darów i nabytków otrzymanych przez Bibliotekę Uniwersytecką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.