Niepodległa logoTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

BIBLIOTEKI W POLSCE

Stan bibliotek w Polsce. Raport

ISSN 2451-0963 (wersja drukowana)

Opracowanie:

Barbara Budyńska
Małgorzata Jezierska

Pracownia Bibliotekoznawstwa
Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteka Narodowa
tel.: (22) 608 25 14, (22) 608 25 10
e-mail: b.budynska@bn.org.pl, m.jezierska@bn.org.pl

Stan bibliotek w Polsce 2016. Wybrane dane i wskaźniki

Biblioteka Narodowa przedstawia zestaw podstawowych danych i wskaźników dotyczących wyników funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2016 r. opracowanych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zaprezentowano stan i wyniki działalności wszystkich typów bibliotek objętych badaniem: publicznych, naukowych, pedagogicznych, fachowych, fachowo-beletrystycznych, towarzystw naukowych oraz ośrodków inte. Zestawienia te posłużą do szczegółowej analizy funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych. Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie i trzy zestawienia:

Stan bibliotek w Polsce 2015. Wybrane dane i wskaźniki

Biblioteka Narodowa przedstawia zestaw podstawowych danych i wskaźników dotyczących wyników funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2015 r. opracowanych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zaprezentowano stan i wyniki działalności wszystkich typów bibliotek objętych badaniem: publicznych, naukowych, pedagogicznych, fachowych, fachowo-beletrystycznych, towarzystw naukowych oraz ośrodków inte. Zestawienia te posłużą do szczegółowej analizy funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2015 r., ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych. Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie i trzy zestawienia:

Stan bibliotek w Polsce 2014. Wybrane dane i wskaźniki

Biblioteka Narodowa przedstawia zestaw podstawowych danych i wskaźników dotyczących wyników funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2014 r. opracowanych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Trzeci rok z kolei zaprezentowano stan i wyniki działalności wszystkich typów bibliotek objętych badaniem GUS (do 2011 r. zamieszczane były informacje dotyczące bibliotek publicznych): publicznych, naukowych, pedagogicznych, fachowych, fachowo-beletrystycznych, towarzystw naukowych oraz ośrodków inte. Zestawienia te posłużą do szczegółowej analizy funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2014 r., ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych. Poniżej przedstawiamy trzy zestawienia:

Stan bibliotek w Polsce 2013. Wybrane dane i wskaźniki

Biblioteka Narodowa przedstawia zestaw podstawowych danych i wskaźników dotyczących wyników funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2013 r. opracowanych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.  


Biblioteki Publiczne w Liczbach 

 • ISSN 0137-2726 (wersja drukowana)
 • ISSN 2083-6228 (wersja online, wyd. polskie)
 • ISSN 2083-6224 (wersja online, English ed.)

Biblioteki w Polsce w 2012 r.  - stan i wyniki działalności

Informacja opracowana na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwszy raz zaprezentowano stan i wyniki działalności wszystkich typów bibliotek objętych badaniem GUS (do 2011 r. zamieszczane były informacje dotyczące bibliotek publicznych). Zestawienia te posłużą do szczegółowej analizy funkcjonowania bibliotek w Polsce w 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych, która zostanie zamieszczona w corocznej publikacji BN. Poniżej przedstawiamy trzy zestawienia:

 • nowe: zbiorczą prezentację wyników działalności bibliotek: publicznych, naukowych, pedagogicznych, fachowych, fachowo-beletrystycznych, towarzystw naukowych oraz ośrodków INTE;
 • dwa dotychczasowe: dotyczące bibliotek publicznych w układzie wojewódzkim oraz w przekroju miasto-wieś.

Tabele z danymi do pobrania

Biblioteki publiczne w 2011 r. - stan i wyniki działalności

Informacja opracowana na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego posłuży do szczegółowej analizy funkcjonowania bibliotek publicznych w 2011 r., która zostanie zamieszczona w corocznej publikacji BN.

Roczniki

Roczniki opracowywane są w Pracowni Bibliotekoznawstwa IKiCz BN i publikowane przez Bibliotekę Narodową od 1972 r. (pierwszy rocznik przedstawiał dane za 1971 r.). Zawierają analizę statystyczną sytuacji organizacyjnej i wyników działania bibliotek publicznych w Polsce, opartą na oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i sprawozdaniach opisowych wojewódzkich bibliotek publicznych. Publikacja rejestruje także wpływ zmian o szerszym zasięgu na funkcjonowanie bibliotek, w tym przeobrażeń globalnych o charakterze cywilizacyjnym i technologicznym oraz zmian specyficznych dla społeczeństwa polskiego natury społecznej, demograficznej i kulturowej.

Pobierz rozszerzoną informację o rocznikach

Układ rocznika:

 • Omówienie wybranych zagadnień dotyczących wyników działania bibliotek publicznych w danym roku.
 • Uwagi i objaśnienia do tablic.
 • Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności sieci bibliotek publicznych.
 • Tablice statystyczne danych i wskaźników w porządku alfabetycznym jednostek administracyjnych:
  • w układzie wojewódzkim,
  • w układzie powiatowym.
 • Tzw. tablice indeksowe, w układzie wynikającym z wartości danego wskaźnika.
 • Mapy wybranych wskaźników według województw.

Redakcja techniczna: Zakład-Wydawnictwo BN. Wersja elektroniczna Wojciech Buksowicz