Niepodległa logoTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

POLISH LIBRARIES

„Polish Libraries”
ISSN 2300-9217

Rada Naukowa

  • Prof. Elżbieta Barbara Zybert-Chair
  • Dr. Anton Likhomanov
  • Dr. Tomasz Makowski
  • Prof. Jan Malicki
  • Prof. Zdzisław Pietrzyk
  • Teresa Szymorowska
  • Katarzyna Ślaska

Angielskojęzyczny periodyk wydawany przez Bibliotekę Narodową, adresowany do zagranicznych środowisk bibliotekarskich. Jego zadaniem jest przedstawianie wybranych zagadnień z dziejów i teraźniejszości polskiego bibliotekarstwa zainteresowanym tą problematyką cudzoziemcom. Artykuły, pisane przez specjalistów z dziedziny bibliotekarstwa i nauk pokrewnych, przekładane są na język angielski przez wypróbowanych i fachowych tłumaczy i weryfikowane przez osobę posługującą się językiem angielskim jako własnym.

Strona internetowa „Polish Libraries”

„Polish Libraries” nawiązuje do wydawanych nieregularnie przez Bibliotekę Narodową tomów pod nazwą „Polish Libraries Today”. W latach 1991-2011 ukazało się ich osiem.