Aktywne metody pracy z książką i czytelnikiem - Biblioteka Narodowa

EN

Aktywne metody pracy z książką i czytelnikiem

Zajęcia adresowane do bibliotekarzy, nauczycieli bibliotekarzy oraz animatorów zainteresowanych wykorzystaniem książki w pracy z grupą czytelników w wieku 10 – 12 lat. Celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z wyborem i wykorzystaniem technik z repertuaru metody KLANZ-y, które sprzyjają ożywieniu pracy z książką i czytelnikami. Podczas zajęć uczestnicy poznają różne techniki integrujące czytelników wokół działań z książkami oraz proste metody organizowania dyskusji tematycznych w małych grupach zadaniowych, jak i na forum większej grupy.

Warsztat poprowadzi dr Grażyna Walczewska-Klimczak z Pracowni Bibliotekoznawstwa Biblioteki Narodowej, trener Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

W programie wykorzystane zostaną między innymi:

  • Aktywne działania wokół książki obrazowej Iwony Chmielewskiej Pamiętnik Blumki;
  • Metody dyskusji: rozmowy tematyczne w parach; praca z metaforą; dyskusja słoneczko, dyskusja Co by było, gdyby...;
  • Metody integracyjne;
  • Proste techniki plastyczne (zakładki, własnoręcznie wykonane książeczki)
  • Prezentacja możliwości wykorzystania slajdów w pracy bibliotekarza

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, serwis kawowy oraz obiad.

Czas trwania: 6 godz. (9.oo – 15.30, z przerwą na lunch)

Cena szkolenia: 155 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Serdecznie zapraszamy!

Jak się zapisać

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia. Terminy szkoleń ustalane są po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń. Po zebraniu grupy i ustaleniu terminu szkolenia zostaną przesłane do uczestników szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu szkolenia, dojazdu oraz opłat.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia