Informacja w bibliotekach XXI wieku: transformacja form, metod i narzędzi - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

INFORMACJA W BIBLIOTEKACH XXI WIEKU: TRANSFORMACJA FORM, METOD I NARZĘDZI

Szkolenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska bibliotekarzy/nauczycieli, które w dynamicznie zmieniającym się świecie Internetu poszukuje informacji.

Oferta jest skierowana także do pracowników innych instytucji kultury, którzy postrzegają współczesną bibliotekę jako wirtualne centrum informacji, przewodnika po chaotycznym świecie zasobów sieciowych, koordynatora wszelkich działań związanych z dostępem do wiedzy. Liczymy również na udział osób zainteresowanych kompleksowym i efektywnym wyszukiwaniem informacji.

Szkolenie poprowadzą specjaliści Biblioteki Narodowej z Pracowni Informacji Naukowej.

Program zajęć:

Wyszukiwarki naukowe i specjalistyczne

Sesja ma na celu zaprezentowanie oferty informacyjnej: wyszukiwarki specjalistyczne, naukowe, multiwyszukiwarki zasobów głębokiego Internetu. Próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego wyszukiwanie nie jest skuteczne, szybkie i sprawne?

Globalny dostęp do wiedzy

Sesja ma na celu przedstawienie baz danych, zasobów pełnotekstowych oraz portali komunikacji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wykorzystywanych w pracy filologa.

Biblioteki cyfrowe jako źródła informacji

Sesja prezentuje różnorodność zasobów polskich bibliotek cyfrowych, ze szczególnym odwołaniem do materiałów wykorzystywanych w pracy historyka. Myśl przewodnia sesji: biblioteka cyfrowa jako warsztat informacyjny.

W poszukiwaniu herbowego przodka - tradycyjne i internetowe źródła informacji o rodach szlacheckich

Sesja ma na celu przekazanie praktycznych informacji dotyczących prowadzenia przeszukiwań źródeł tradycyjnych i elektronicznych na przykładzie materiałów genealogicznych.

Metody pracy:

  • prezentacja
  • warsztaty
  • dyskusja

Czas trwania: 8 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia: 190 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, serwis kawowy oraz obiady.

Serdecznie zapraszamy!

Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy przesłać wypełnioną Kartę Zgłoszenia

Terminy szkoleń mogą ulec zmianie w przypadku kiedy nie zostanie zarejestrowana wystarczająca liczba zgłoszeń. Po zebraniu grupy szkoleniowej zostaje ustalony nowy, dogodny dla wszystkich chętnych termin szkolenia oraz przesłane szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu szkolenia, dojazdu oraz opłat.

Wypełnij kartę zgłoszeniową  
Pobierz formularz oświadczenia