Katalogowanie literatury dla dzieci i młodzieży - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie literatury dla dzieci i młodzieży

Katalogowanie literatury dla dzieci i młodzieży z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Wprowadzenie w 2017 roku Deskryptorów Biblioteki Narodowej jako obowiązującego języka informacyjno-wyszukiwawczego stanowiło znaczącą zmianę dla opisu bibliograficznego książki – w tym także książki dla dzieci i młodzieży. Obecnie podczas katalogowania publikacji dla niedorosłych czytelników istnieje między innymi możliwość szczegółowego wskazania grupy wiekowej odbiorców czy przedstawienie najważniejszych tematów poruszonych w dziele literackim. Choć uwzględnienie tych informacji w opisie bibliograficznym tworzy dodatkowe punkty dostępu dla użytkowników katalogów bibliotecznych, może ono jednocześnie stać się kwestią problematyczną dla samych katalogujących.

Szkolenie stanowi powtórzenie wykładów i warsztatów, które zostały przeprowadzone w Bibliotece Narodowej 20 września i 18 października 2022 roku. Kolejna edycja skierowana jest do osób, które nie brały udziału w poprzednich spotkaniach, szczególnie do bibliotekarzy rozpoczynających pracę w Almie lub do tych, którzy planują dołączyć do współkatalogowania. W czasie szkolenia zostanie omówione katalogowanie literatury dla niedorosłych odbiorców z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii charakterystycznych dla tej dziedziny – grup odbiorców, deskryptorów przedmiotowych oraz deskryptorów gatunku. Szkolenie zostanie zakończone częścią warsztatową, w czasie której uczestnicy będą mogli omówić i zaprezentować swoje doświadczenia i propozycje związane z katalogowaniem tego typu publikacji.

Program szkolenia

 • Justyna Morawska
  • Katalogowanie literatury dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Narodowej: wprowadzenie
 • dr Grażyna Lewandowicz-Nosal
  • Grupy wiekowe w literaturze dla dzieci i młodzieży i najpopularniejsze deskryptory przedmiotowe
 • Iwona Laskowska
  • Gatunki w literaturze dla dzieci i młodzieży – najczęstsze, najbardziej charakterystyczne, najbardziej problematyczne

Warsztaty: katalogowanie literatury dla dzieci i młodzieży w praktyce

Część warsztatowa stanowi powtórzenie wiadomości z zakresu katalogowania literatury dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy szkolenia otrzymają publikacje do samodzielnego „skatalogowania” - uzupełnienia najważniejszych pól w opisie bibliograficznym. Opisy zostaną następnie wspólnie omówione – będzie to stanowiło podstawę do dyskusji na temat katalogowania interesujących, nietypowych i problematycznych publikacji pojawiających się w dziedzinie literatury dla dzieci i młodzieży.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego.

 • Justyna Morawska – kustosz, koordynatorka katalogowania literatury dla dzieci i młodzieży w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka filologii polskiej i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w „Tekstualiach” i „Roczniku Biblioteki Narodowej”, autorka artykułu Nowe możliwości, nowe problemy. Katalogowanie literatury dla dzieci przy użyciu Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Recenzuje także publikacje dla dzieci i młodzieży na łamach czasopisma „Nowe Książki”.
 • dr Grażyna Lewandowicz-Nosal – kataloguje publikacje z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Członek kolegium redakcyjnego czasopism „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” i „Poradnik Bibliotekarza”. Juror ogólnopolskiej nagrody literackiej im. K. Makuszyńskiego, wykładowca akademicki, autorka wielu publikacji fachowych na temat bibliotek publicznych dla dzieci, literatury dziecięcej, tłumacz Wytycznych IFLA dla bibliotek dla dzieci.
 • Iwona Laskowska – kataloguje publikacje z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2007–2016 członek zespołu redagującego Przewodnik Bibliograficzny (obecnie Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej).

Formy i metody pracy

 • Wykład z prezentacją

Czas trwania

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

 • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia