Katalogowanie publikacji elektronicznych - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji elektronicznych

Katalogowanie publikacji elektronicznych

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zasad katalogowania publikacji elektronicznych (m.in. e-booków opublikowanych online, na płytach i dyskach USB). W ramach szkolenia zostanie omówiony szereg praktycznych przykładów sporządzania opisów bibliograficznych, które będą pomocne podczas codziennej pracy przy katalogowaniu.

Kurs jest kierowany do bibliotekarzy, którzy zajmują się katalogowaniem publikacji elektronicznych, a także do wszystkich zainteresowanych katalogowaniem oraz wyszukiwaniem publikacji tego rodzaju.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej:

  • Jacek Świdziński – koordynator dziedzinowy w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego, zajmuje się katalogowaniem książek kulturoznawczych i komiksów oraz publikacji elektronicznych. Publikował w „Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej” i „Kwartalniku Filmowym”. Absolwent Instytutu Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Anna Zarzycka – w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego zajmuje się katalogowaniem e-booków i publikacji elektronicznych, głównie z dziedziny literatury. Absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Bibliotekarz – archiwista Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Od 2008 roku związana z Biblioteką Narodową.

Plan szkolenia

  • Katalogowanie publikacji elektronicznych - wprowadzenie teoretyczne.
  • Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów elektronicznych opublikowanych online.
  • Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów elektronicznych opublikowanych na nośnikach.
  • Warsztaty z katalogowania publikacji elektronicznych.

Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

Czas trwania

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

  • 250 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia