Katalogowanie publikacji fachowych, literatury faktu, esejów, publicystyki i poradników z zakresu psychologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji fachowych, literatury faktu, esejów, publicystyki i poradników z zakresu psychologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Katalogowanie publikacji fachowych, literatury faktu, esejów, publicystyki i poradników z zakresu psychologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Celem szkolenia jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji fachowych, poradników i literatury faktu, esejów oraz publicystyki z zakresu psychologii. Szkolenie obejmuje wykłady połączone z prezentacjami oraz ćwiczenia z katalogowania. Podczas wykładów zostaną przedstawione wybrane deskryptory przedmiotowe, stosowanie deskryptora ujęciowego Psychologia oraz przykłady rekordów bibliograficznych książek. Ćwiczenia będą polegały na katalogowaniu przedmiotowym. Uczestnicy zostaną poproszeni o zapoznanie się z wybranymi publikacjami, a następnie uzupełnienie brakujących deskryptorów w rekordach bibliograficznych z pomocą prowadzących szkolenie. Propozycje opisów przedmiotowych będą stanowić punkt wyjścia do wspólnej dyskusji.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego:

 • Michał Bebrysz – koordynator katalogowania publikacji z zakresu psychologii w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Joanna Zdanowicz – kataloguje publikacje z zakresu psychologii w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Psychologię (specjalność: psychologia kliniczna) ukończyła na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

 Program szkolenia

 • Katalogowanie przedmiotowe publikacji fachowych
  • Uwagi wprowadzające, przykłady rekordów bibliograficznych książek (40 min. Joanna Zdanowicz)
 • Deskryptory przedmiotowe i ujęciowe a poradniki
  • Przykłady deskryptorów przedmiotowych z psychologii. Stosowanie deskryptorów ujęciowych do katalogowania poradników psychologicznych (30 min. Michał Bebrysz)
 • Katalogowanie przedmiotowe poradników
  • Przykłady rekordów bibliograficznych książek
 • Katalogowanie przedmiotowe literatury faktu, esejów, publicystyki
  • Uwagi wprowadzające, Przykłady rekordów bibliograficznych książek

Formy i metody pracy

 • Wykład z prezentacją

Czas trwania

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

 • 250 zł netto + 23% VAT
 • Cena szkolenia w roku 2024 – 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia