Katalogowanie publikacji w języku ukraińskim i innych językach zapisywanych alfabetem cyrylickim - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji w języku ukraińskim i innych językach zapisywanych alfabetem cyrylickim

Katalogowanie publikacji w języku ukraińskim i innych językach zapisywanych alfabetem cyrylickim

Po agresji Rosji na Ukrainę coraz częściej w polskich bibliotekach można spotkać czytelników uchodźców, dla których polszczyzna nie jest językiem ojczystym. Wiele bibliotek w Polsce poszerza swoje księgozbiory o publikacje w języku ukraińskim. Niniejsze szkolenie jest adresowane przede wszystkim do bibliotekarzy. W trakcie szkolenia zostaną omówione kwestie pracy z książką wydawaną w krajach Europy Wschodniej, stosowania transliteracji według normy ISO 9, używanie pola 880 na tytuły w alfabecie niełacińskim, tworzenie haseł wzorcowych do publikacji w alfabecie cyrylickim. Szkolenie zostanie zakończone częścią warsztatową, w czasie której uczestnicy będą mogli omówić i zaprezentować swoje doświadczenia i propozycje związane z katalogowaniem tego typu publikacji.

Szkolenie będzie przydatne nie tylko dla katalogerów, ale także dla wszystkich bibliotekarzy, którzy korzystają z katalogów w celu trafnego i szybkiego wyszukania publikacji w językach wschodniosłowiańskich.

Plan szkolenia:

  • Jak pracować z książką wydawaną w Ukrainie?
  • Opis bibliograficzny książki w alfabecie cyrylickim (przedstawienie tego, w jaki sposób możemy rozróżnić języki wschodniosłowiańskie, kiedy nie znamy tych języków lub mamy niskie kompetencje językowe; omówienie transliteracji według normy ISO 9; przedstawienie tego, do jakich pól tworzymy pole 880 na tytuł w alfabecie niełacińskim oraz do jakich pól podajemy zapis w transliteracji).
  • Tworzenie haseł wzorcowych do publikacji w alfabecie cyrylickim (omówienie możliwych dylematów podczas tworzeniach haseł wzorcowych; omówienie pytań, gdzie szukać informacji o autorach z krajów Europy Wschodniej).
  • Warsztaty z katalogowania.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego:

  • Maria Anufryieva  – koordynatorka katalogowania książek w językach wschodniosłowiańskich w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW. Biegle posługuje się językami wschodniosłowiańskimi w mowie i piśmie. 
  • Pavlo Bardovskyi – absolwent historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracuje w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej, gdzie odpowiada za katalogowanie publikacji z zakresu historii oraz książek w języku ukraińskim.

Formy i metody pracy:

  • Wykład z prezentacją

Czas trwania:

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia:

  • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia