Katalogowanie publikacji w znakach i alfabetach niełacińskich – zasady i sposoby transkrypcji - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji w znakach i alfabetach niełacińskich – zasady i sposoby transkrypcji

Katalogowanie publikacji w znakach i alfabetach niełacińskich – zasady i sposoby transkrypcji

Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z kwestią transkrypcji i transliteracji znaków i alfabetów niełacińskich. Podczas zajęć zostaną omówione właściwości i cechy charakterystyczne wybranych pism, przyjęte zasady ich transkrypcji, częste błędy i pułapki oraz sposoby na radzenie sobie z transkrypcją bez znajomości danego języka.

Szkolenie obejmuje między innymi zasady transkrypcji cyrylicy, greki, najważniejszych pism Bliskiego Wchodu, regionu Indii i Azji Wschodniej. Kurs jest przydatny zarówno dla osób nieznających omawianych języków jak i dla osób władających nimi na różnych poziomach.

Szkolenie prowadzi pracownik Zakładu Katalogowania Dziedzinowego:

  • Jan Kowalski – starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego, koordynator katalogowania publikacji z zakresu językoznawstwa. Pasjonuje się językami – zarówno naturalnymi, jak i sztucznymi. Zna m.in. podstawy takich języków jak turecki, fiński, udmurcki, kazachski, japoński, arabski czy klasyczny nahuatl (aztecki). Absolwent filologii węgierskiej.

Program szkolenia:

  • Transkrypcja alfabetów właściwych (cyrylica, greka, pismo ormiańskie, gruzińskie).
  • Transkrypcja abdżadów i abugid (pismo arabskie, hebrajskie, pisma regionu Indii).
  • Transkrypcja pism Azji Wschodniej (chińskie, japońskie, koreańskie).
  • Stosowanie pola 880.

Formy i metody pracy:

  • Wykład z prezentacją

Czas trwania:

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia:

  • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia