Katalogowanie publikacji z zakresu etnografii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu etnografii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Katalogowanie publikacji z zakresu etnografii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do bibliotekarzy rozpoczynających pracę w Almie i planujących dołączyć do współkatalogowania. W czasie szkolenia zostanie omówione katalogowanie publikacji z zakresu etnografii z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Spotkanie zostanie zakończone częścią warsztatową, w czasie której uczestnicy będą mogli omówić i zaprezentować swoje doświadczenia i propozycje związane z katalogowaniem.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej:

 • Jacek Świdziński – koordynator katalogowania książek kulturoznawczych i komiksów w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Publikował w „Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej”, „Zeszytach Komiksowych” i „Kwartalniku Filmowym”. Autor siedmiu albumów komiksowych.
 • Krzysztof Umiński – w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego BN zajmuje się katalogowaniem publikacji kulturoznawczych. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, tłumacz literatury anglojęzycznej i francuskojęzycznej, autor książki Trzy tłumaczki.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do katalogowanie publikacji z zakresu etnografii:
  • różnice między katalogowaniem z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej a katalogowaniem z wykorzystaniem Języka Haseł Przedmiotowych;
  • podstawowe zagadnienia dotyczące katalogowania publikacji etnograficznych: prezentacja i omówienie całego opisu bibliograficznego.
 • Deskryptory przedmiotowe i ujęciowe w publikacjach z zakresu etnografii:
  • przykłady i zastosowanie deskryptorów przedmiotowych w publikacjach z zakresu etnografii;
  • budowa i zasady tworzenia deskryptorów służących do katalogowania publikacji etnograficznych;
  • stosowanie deskryptora ujęciowego Etnologia i antropologia kulturowa.
 • Rodzaje publikacji z zakresu etnografii
  • sposoby rozróżniania publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu etnografii;
  • przedstawienie i omówienie najpopularniejszych deskryptorów rodzaju/gatunku wykorzystywanych w opisach publikacji etnograficznych;
  • przykłady najczęstszych rodzajów publikacji z zakresu etnografii.
 • Warsztaty:
  • powtórzenie i utrwalenie informacji o katalogowaniu publikacji etnograficznych w praktyce. Uczestnicy szkolenia otrzymają publikacje, na podstawie których z pomocą prowadzących stworzą własne opisy bibliograficzne. Na koniec opisy i publikacje, na podstawie których powstały, zostaną omówione.

Formy i metody pracy

 • Wykład z prezentacją

Czas trwania

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

 • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia