Katalogowanie publikacji z zakresu filozofii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu filozofii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Katalogowanie publikacji z zakresu filozofii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej przy katalogowaniu publikacji z zakresu filozofii. Podczas zajęć będzie można szczegółowo poznać zasady katalogowania publikacji naukowych z zakresu filozofii. Ponadto osobny wykład zostanie poświęcony innym formom i gatunkom publikacji, m.in. podręcznikom, publikacjom popularnonaukowym, poradnikom czy esejom. Zostaną także omówione publikacje interdyscyplinarne, dotyczące zarówno filozofii, jak i dyscyplin pokrewnych: socjologii, religii, psychologii, literatury. Podczas części szkolenia w formie wykładu z prezentacją zostaną zaprezentowane konkretne opisy przedmiotowe książek i artykułów wraz z komentarzem dotyczącym doboru deskryptorów. Bloki dotyczące zagadnień trudniejszych, takich jak ustalanie chronologii publikacji oraz decyzja o utworzeniu nowego deskryptora, będą miały charakter warsztatowy, podczas których uczestnicy samodzielnie będą wykonywać część opisu przedmiotowego. Szkolenie jest adresowane do katalogerów oraz innych osób zainteresowanych sprawnym wyszukiwaniem publikacji z zakresu filozofii.

Prowadzący

 • Joanna Cieloch-Niewiadomska – ukończyła filozofię i filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego od 2020 r. zajmuje się katalogowaniem publikacji z zakresu filozofii.
 • Maciej Lechnio – absolwent kulturoznawstwa, socjologii i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Warszawskim. W Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego odpowiedzialny za koordynację prac z zakresu socjologii.

Program szkolenia

 • Opis przedmiotowy publikacji naukowych z zakresu filozofii na przykładzie dawnych gatunków.
 • Opis przedmiotowy publikacji naukowych z zakresu filozofii na przykładzie współczesnych gatunków. 
 • Formy i gatunki publikacji filozoficznych – inne niż naukowe. 
 • Ustalanie chronologii dla publikacji z zakresu filozofii. 
 • Publikacje interdyscyplinarne.
 • Kiedy tworzyć nowy deskryptor? Pojęcia i neologizmy ukute przez naukowców i filozofów.

Formy i metody pracy

 • Wykład z prezentacją, warsztat

Czas trwania

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

 • 250 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia